Con cá vàng trong bể
Sao treo mình lửng lơ
Cứ dửng dưng như thế
Làm chết kẻ khù khờ


Nguồn: Nguyễn Đức Mẫn, Làng Nổi, NXB Văn học, 1995