Cá vàng lơ lửng giếng xanh,
Thong dong chốn ấy một mình thảnh thơi.
Ai ngờ cá lại ham mồi,
Bỏ nơi mát mẻ, tìm nơi lạnh lùng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004