Cá vàng lơ lửng giếng xanh,
Thong dong chốn ấy một mình thảnh thơi.
Ai ngờ cá lại ham mồi,
Bỏ nơi mát mẻ, tìm nơi lạnh lùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]