Ô kìa, có chú cá vàng,
Bơi quanh núi đá ăn hàng quán rong.
Ăn xong nhả trả mấy đồng,
Tiền ra khỏi miệng tan trong nước rồi.


Nguồn: Trần Hồng Thắng, Quà của mẹ (thơ), Hội Văn học nghệ thuật Cần Thơ, 1993