Ô kìa, có chú cá vàng,
Bơi quanh núi đá ăn hàng quán rong.
Ăn xong nhả trả mấy đồng,
Tiền ra khỏi miệng tan trong nước rồi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]