14/07/2024 06:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim ngân ngư kỳ 2

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2018 10:02

 

Phiên âm

Tuấn giản tòng di hậu,
Hoa đường thắc cận thân.
Hấp trùng trương khẩu vẫn,
Duyệt thế túc kim ngân.
Số dĩ lôi nhu dục,
Quần y tảo tác lân.
Bồn trung khoa đắc thuỷ,
Niểu na mị gia quân.

Dịch nghĩa

Từ khi dời vào suối đẹp,
Ở trong nhà gần ngay mình.
Há miệng đớp sâu bọ,
Trời đòi đủ vàng bạc.
Chỉ có một số thì dùng nụ hoa nuôi,
Cả đàn thì dựa vào rong làm láng giềng.
Trong chậu khoe có nhiều nước,
Thướt tha quyến rũ bạn.

Bản dịch của Hoài Anh

Tự dời vào suối đẹp,
Trong nhà có bạn bầu.
Há miệng đớp sâu bọ,
Trải đời vàng bạc giàu.
Ít, nụ hoa nuôi đủ,
Nhiều, dựa vào rong rêu.
Trong chậu khoe đầy nước,
Tha thướt dáng yêu kiều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Kim ngân ngư kỳ 2