19/01/2021 23:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước trong xanh thả con cá vàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 17:53

 

Nước trong xanh thả con cá vàng,
Nào ai đánh đục cho chàng ngẩn ngơ.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nước trong xanh thả con cá vàng