Điếu này là điếu xuân tình,
Âm dương thuỷ hoả hội thành đám mây.
Khi sôi nước khi cồn mây,
Hoả quang kiến diện em say mối tình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001