Giả đò bắt ốc, hái rau,
Đi ngang qua ngõ thấy nhau kẻo buồn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)