Yêu ai thì nói quá ưa,
Ghét ai nói thiếu, nói thừa như không.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)