Ai vô phân trần tác loạn,
Thiếp gặp đặng chàng đồng bạn xướng ca.
Đêm khuya gió mát trăng loà,
Đợi người tri kỷ hay là tri âm?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001