Anh xa em chưa đầy một tháng,
Nước mắt lại láng, hết hăm tám đêm ngày.
Răng chừ nước ráo Đồng Nai,
Sông Gianh hết chảy, mới phai lời nguyền.


Khảo dị:
Anh xa em ra chưa đầy một tháng,
Nước mắt em lai láng hai tám đêm ngày.
Bao giờ nước ráo đồng Mây,
Sông Giang bớt chảy, dạ cày thôi thương.
Anh xa em chưa đầy một tháng,
Nước mắt lại láng, hết hăm tám đêm ngày.
Bao giờ rừng nọ hết cây,
Sông Gianh hết chảy, mới phai lời nguyền.
Anh xa em một tháng,
Nước mắt em lai láng hai nươi tám đêm ngày.
Khi nào gió đánh tan mây,
Sông Lam hết
nước em đây đỡ buồn.

Sông Lam: Còn gọi là sông Cả hay Lam Giang, là con sông lớn nhất của Xứ Nghệ, dài 432km chảy từ Lào sang.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001