22/01/2021 07:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh xa em chưa đầy một tháng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 16:31

 

Anh xa em chưa đầy một tháng,
Nước mắt lại láng, hết hăm tám đêm ngày.
Răng chừ nước ráo Đồng Nai,
Sông Gianh hết chảy, mới phai lời nguyền.
Khảo dị:
Anh xa em ra chưa đầy một tháng,
Nước mắt em lai láng hai tám đêm ngày.
Bao giờ nước ráo đồng Mây,
Sông Giang bớt chảy, dạ cày thôi thương.
Anh xa em chưa đầy một tháng,
Nước mắt lại láng, hết hăm tám đêm ngày.
Bao giờ rừng nọ hết cây,
Sông Gianh hết chảy, mới phai lời nguyền.
Anh xa em một tháng,
Nước mắt em lai láng hai nươi tám đêm ngày.
Khi nào gió đánh tan mây,
Sông Lam hết nước em đây đỡ buồn.

Sông Lam: Còn gọi là sông Cả hay Lam Giang, là con sông lớn nhất của Xứ Nghệ, dài 432km chảy từ Lào sang.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh xa em chưa đầy một tháng