Hỡi người đi cái ô đen,
Cái ô tám gọng là tiền em mua.
Tiền em bán thóc ngày xưa,
Giấu thầy giấu mẹ, mua ô những ngày.
Tình cờ bắt gặp chàng đây,
Thì chàng trả lại ô này cho em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001