Em đi về đi, kẻo thầy em dức, kẻo mẹ em la,
Trận đòn oan em chịu, anh ở xa biết gì!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001