Ủa, cái đó là ca dao hay là gì vậy ?//// Mình đag kiếm tài liệu để phân tích bài Việt Bắc. cần kiếm mí câu kiểu như : ..Mình ....Ta ....Ai biết chỉ nha! Xin cảm ơn và hậu tạ :D