Đứng bên ni sông cách ba tay sáo
Nghe giọng em hò vắt áo ra đi
Tai nghe thầy mẹ ở nhà bán gả em đi
Bằng ai giơ dao cắt ruột anh đi cho rồi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001