Gió từ hốc đá gió ra,
Gió nam, gió bắc, đôi ta phiền lòng.
Đêm mùa đông lạnh lùng không gối,
Anh có vợ rồi nói dối rằng không.
Buồn tình hây hẩy gió đông,
Mùi hương cũng thịnh, mùi hồng cũng ưa.
Anh hai mươi mốt đang vừa,
Em hai mươi chẵn em chưa có chồng.
Nhác nghe thấy tiếng chuông đồng,
Phượng hoàng nghe tiếng xổ lồng mà ra.


Khảo dị:
Gió từ hang đá gió ra,
Gió nam gió bắc đôi ta phiền lòng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001