Em như cái búp hoa hồng,
Anh giơ tay muốn bẻ về bồng nâng niu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001