23.50
482 bài thơ
Tạo ngày 01/09/2005 01:05 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 07/04/2007 18:46 bởi Vanachi
Phạm thị nói: Con rồng thần khi trầm dưới vực, khi bay lên trời, có thể to lớn lên, có thể bé nhỏ lại, biến hóa không thể nào lường được. Nhưng sở dĩ người ta bắt được nó để nuôi như chó như dê vì cớ nó có lòng ham muốn. Và nếu người ta nuôi nó được, thì người ta cũng có thể xẻ thịt nó mà ăn được. Phàm những loài ham muốn thì không loài nào là không có thể bị người ta chế ngự.

Duy bực thánh nhân là không có lòng ham muốn, cho nên vạn vật trong khoảng trời đất không thể dời đổi lòng dạ của người được. Giàu sang, nghèo hèn, chết sống cũng như lạnh nóng, như ngày đêm cứ thay đổi nhau ở trước mắt, ta há vì thế mà có hai lòng hay sao? Ta cũng chỉ thuận theo mà nhận lấy thôi vậy.

Vua Thuấn nhận lấy thiên hạ của vua Nghiêu nhường cho, mà không cho đó là quá đáng.

Khổng tử bị khốn ở nước Trần…

 

Chu nam - 周南

Thiệu nam - 召南

Bội phong - 邶風

Dung phong - 鄘風

Vệ phong - 衛風

Vương phong - 王風

Trịnh phong - 鄭風

Tề phong - 齊風

Nguỵ phong - 魏風

Đường phong - 唐風

Tần phong - 秦風

Trần phong - 陳風

Cối phong - 檜風

Tào phong - 曹風

Bân phong - 豳風