23.50
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 20:13

卷耳 1

采采卷耳、
不盈頃筐。
嗟我懷人、
寘彼周行。

 

Quyển nhĩ 1

Thái thái quyển nhĩ,
Bất doanh khuynh khuông.
Ta ngã hoài nhân,
Chí bỉ chu hàng.

 

Dịch nghĩa

Rau quyển hái lại hái,
Không đầy giỏ nghiêng.
Ta nhớ người đi xa,
Bỏ quên cái giỏ ở bên con đường lớn kia.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.
- thái thái: hái nhiều lần, không phải chỉ có một lần hái.
- quyển nhĩ: cây tỉ nhĩ, lá như vành tai chuột, mọc chung thành đám như cái mâm.
- khuynh: nghiêng.
- khuông: cái giỏ bằng tre.
- hoài: nhớ tưởng.
- nhân: người, chỉ Văn vương.
- chí: bỏ.
- chu hành (đọc hàng cho hợp vận): đường lớn.

Hậu phi nhớ tưởng đến chồng, vì Văn vương đi khỏi, mới phô trần tình ý làm bài thơ này. Nói thác là vừa đi hái rau quyển nhĩ, chưa đầy giỏ nghiêng thì lòng lại nhớ tưởng đến người, cho nên không thể nào hái tiếp nữa, bỏ quên giỏ rau bên đường.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Hái rau quyển nọ, hái hoài,
Nhớ ai xao lãng chưa đầy giỏ nghiêng
Nhớ chàng ngơ ngẩn lòng riêng
Giỏ rau nào nhớ, bỏ quên bên đường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hái rau quyển lại hái đây,
Nhớ ai hái mãi không đầy giỏ nghiêng.
Nhớ người, vừa mới xa miền,
Bỏ quên cái giỏ ở bên con đường.

25.00
Trả lời