Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 21:59

溱洧 2

溱與洧,
瀏其清矣。
士與女,
殷其盈矣。
女曰:「觀乎?」
士曰:「既且。」
「且往觀乎
洧之外,
洵訏且樂。」
維士與女,
伊其將謔,
贈之以勺藥。

 

Trân Vĩ 2

Trân dữ Vĩ
Lưu kỳ thanh hĩ.
Sĩ dữ nữ,
Ân kỳ doanh hĩ.
Nữ viết: Quan hồ.
Sĩ viết: Ký thư.
Thả vãng quan hồ
Vĩ chi ngoại
Tuân hu thả lạc.
Duy sĩ dữ nữ,
Y kỳ tương hước,
Tặng dĩ thược dược.

 

Dịch nghĩa

Sông Trân và sông Vĩ,
Nước sâu lại trong.
Các cậu trai và các cô gái,
Đông và đầy cả mọi nơi.
Cô gái nói: đi xem.
Cậu trai nói: đã xem rồi.
Cô gái lại thêm: hãy đi xem.
Phía ngoài sông Vệ,
Tin chắc là to rộng lại vui.
Rồi cậu trai và cô gái
Nhân đấy mà nô đùa với nhau.
Rồi cậu tặng cho cô cành hoa thược dược để kết ân tình.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú mà hứng.

lưu: dáng sâu.
ân: nhiều người.
tương (đáng lý phải viết tương): là lẫn nhau (vì lầm lẫm âm thanh).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Sông Trân sông Vĩ hai dòng,
Thuỷ triều sâu thẳm lại trong chảy dài.
Trong vùng con gái con trai,
Kéo ra lũ lượt đông đầy vui chơi,
Nàng kêu: hãy cứ đi coi!
Chàng rằng: vừa mới xem rồi lại đây.
Nàng thêm: cùng đến xem ngay
Tới nơi sông Vĩ cõi ngoài phía xa.
Mênh mông vui thích hẳn là
Gái trai sánh bước lâu la đi cùng.
Dịp may đùa cọt vui chung,
Tặng nàng thược dược trao lòng mến yêu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Con sông Trăn với con sông Vĩ,
Nước trong veo, lồng vẻ xuân tươi.
Trai thanh gái lịch đua chơi,
Từng đoàn lũ lượt, tươi cười thênh thang.
Nàng ướm hỏi: Anh sang xem thử,
Chàng vội thưa: Xem đủ lắm rồi.
Nàng rằng sang nữa mà coi,
Bên kia sông Vĩ có nơi rỡn đùa.
Gái sang, trai cũng đua sang với,
Gái cùng trai thoả mãn vui đùa.
Đem hoa thược dược tặng cho,
Đem hoa thược dược hẹn hò cùng nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông Trân sông Vĩ đôi dòng,
Nước sâu thăm thẳm lại trong vắt màu.
Chàng trai cô gái cùng nhau,
Đông đầy kéo đến trước sau vui vầy.
Cô nàng nói hãy xem ngay,
Cậu trai thì nói đã ngày xem qua.
Cô nàng nói đến xem mà!
Phía ngoài sông Vĩ nơi xa đáng nhìn.
Vui tươi to rộng vững tin,
Rồi trai và gái cùng nhìn lời trao.
Nô đùa giỡn cợt với nhau,
Cành hoa thược dược chàng trao ân tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời