Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 17:44

大叔于田 1

大叔于田,
乘乘馬。
執轡如組,
兩驂如舞。
叔在藪,
火烈具舉。
襢裼暴虎,
獻于公所。
將叔無狃,
戒其傷女。

 

Thái Thúc vu điền 1

Thúc vu điền,
Thừa thặng mỗ (mã).
Chấp bí thư tổ.
Lưỡng sam như vũ.
Thúc tại tổ (tẩu),
Hoả liệt cụ cử,
Đản tích bạo hổ.
Hiến vu công sở.
Thương Thúc vô nổ (nữu).
Giới kỳ thương nhữ.

 

Dịch nghĩa

Thái thúc (Cung Thúc Đoạn) đi săn,
Đi xe bốn ngựa,
Cầm dây cương nhẹ nhàng như cầm sợi dây vải.
Hai con ngựa thắng ở hai bên ngoài (chạy hoà hợp nhau đúng tiết điệu) như nhảy múa.
Thái Thúc đến nơi ao chầm (chỗ có nhiều thú để săn),
Thì khắp nơi đều đốt lửa hừng lên để đuổi thú.
(Thái Thúc) xăn tay áo lên, tay không mà bắt lấy con hổ.
Đem dâng lên chỗ của Trịng Trang Công.
Vì mến chuộng Thái Thúc, dân chúng nước trịnh xin Thái Thúc chớ tập quen việc nguy hiểm ấy,
Khuyên răn ngài, sợ ngài bị thương.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Thúc: cũng là Cung Thúc Đoạn.
sam: hai con ngựa thắng phía ngoài ở hai bên.
như vũ: nói hoà hợp trùng điệu với nhau, đều nói là đánh xe rất giỏi.
tẩu (tổ): ao chầm.
hoả: đốt lửa thiêu cỏ ngoài đồng để săn bắn.
liệt: dáng cháy hừng lên.
cụ: cùng đều nhau.
đản tích: xăn ống tay áo lên để cho lộ hai cánh tay ra.
bạo: tay không mà bắt thú.
Công: Trang Công.
nữu: quen.

Người trong nước răn Cung Thúc Đoạn rằng: xin ngài chớ tập quen việc này, e có khi sẽ bị thương. Vì Cung Thúc Đoạn nhiều tài, lại thích vũ dũng, khiến dân nước Trịnh thương yêu đến như thế.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Khi Thái Thúc ra đi săn bắn,
Bốn ngựa đà lướt thẳng trên đường.
Nhe như dây vải cầm cương.
Chạy bìa hai ngựa nhịp nhàng múa may!
Đến ao chầm dừng ngay xe ngựa.
Đều cháy lên ngọn lửa khắp cùng.
Áo xăn tay hổ bắt không.
Đem dâng trước chỗ Trang Công tức thì.
Xin chớ tập việc nguy dường ấy,
E có ngày mang lấy tích thương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Chàng qua săn cưỡi xe tứ mã,
Tay dong cương ruổi ngựa dịu dàng;
Ngựa băm như múa nhịp nhàng,
Đó đây lửa táp cháy lan bầng bầng,
Chàng hùng dũng tay không bắt cọp,
Bắt cọp rừng, tiến nạp quan công;
Lần sau chàng hãy coi chừng,
Nanh hùm vuốt cọp chàng đừng tưởng chơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một ngày Thái thúc đi săn,
Đi xe bốn ngựa thẳng đàng lướt sang.
Cầm cương tựa vải nhẹ nhàng,
Hai con ngựa thắng hai hàng múa may.
Ao chầm Thái Thúc đến ngay,
Khắp nơi đều đốt lửa ngày thú xua.
Xăn tay bắt hổ như đùa.
Trang Công nước Trịnh dâng vua anh mình.
Mến yêu Thái Thúc thật tình,
Khuyên răn Thái Thúc tránh mình bị thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời