Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2005 10:19

椒聊 1

椒聊之實,
蕃衍盈升。
彼其之子,
碩大無朋。
椒聊且,
遠條且。

 

Tiêu liêu 1

Tiêu liêu chi thực,
Phồn diễn doanh thăng.
Bỉ ký chi tử,
Thạc đại vô bằng.
Tiêu liêu thư!
Viễn điều thư!

 

Dịch nghĩa

Trái cây tiêu,
Đơm rườm rà, hái đầy thăng.
Người kia ấy,
Vĩ đại mà không ai sánh bằng.
Cây tiêu ấy thay!
Cành dài thay!


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng mà tỷ.

tiêu: cây giống như cây thù du, có gai nhọn, trái có vị cay mà thơm ngát.
liêu: tiếng ngữ trợ từ.
bằng: so sánh.
thư: tiếng than để khen.
viễn điều: cành dài.

Cây tiêu nẩy nở lan ra rườm rà, thì hái trái đặng đầy thăng (đồ để đong lường).

Vị kia thì vĩ đại không có ai sánh nổi. Tiêu liêu thư - Viễn điều thư, than thở khen tặng cành tiêu mọc ra dài, thì trái tiêu càng đặng nhiều. Đấy không biết trỏ vào ai. Bài tự ở sách Mao thi cũng cho là nước Ốc (nước Ốc của Hoàn Thúc thì thịnh vượng, còn nước Tấn thì suy vi).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Những chùm trái của cây tiêu,
Rườm rà hái được thật nhiều đầy thăng.
Vị kia to tát ai bằng,
Cây tiêu tươi tốt, cành giăng ra dài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Hồ kia núc níu xum xuê,
Hái tiêu chốc lát đầy phè một thăng.
Chàng kia uy dũng ai bằng,
Như cây tiêu nọ, băng băng lớn đều.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hồ tiêu trĩu trái trên cây,
Rườm rà đơm nhánh, hái đầy cả thăng.
Chàng người vĩ đại ai bằng,
Như cây tiêu nọ cành giăng thật dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời