Chưa có đánh giá nào
33 bài thơ
Tạo ngày 04/10/2005 02:25 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 07/04/2007 18:45 bởi Vanachi
Đường là tên nước. Nước Đường vốn là nơi kinh đô cũ của vua Nghiêu, theo sách Vũ Cống thì thuộc khu vực Ký Châu, ở phía tây núi Hằng Sơn và núi Thái Hành, vùng đồng nội của Thái Nguyên và Thái Nhạc, được vua Thành Vương nhà Chu lấy phong cho em là Thúc Ngu làm Đường hầu. Phía nam nước Đường có sông Tấn Thuỷ. Đến đời con là Tiệp (thường đọc là Nhiếp) lại đổi tên nước là Tấn, sau dời về Khúc Ốc, rồi lại dời đến đất ở đất Giáng. Đất xấu, không màu mỡ, dân nghèo, cần kiệm, chất phác, lo tính sâu xa, có phong hoá của vua Nghiêu truyền lại.

Thơ nước ấy không gọi là thơ Tấn Phong mà gọi là thơ Đường phong, bởi vì y theo tên ngày trước khi mới được phong.

Chỗ Đường Thúc Ngu đóng đô nay ở phủ Thái Nguyên. Đất Khúc Ốc và đất Giáng nay điều ở tại Giáng Châu.