14.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
316 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Tế Hanh (222 bài)
- Quang Dũng (52 bài)
- Lưu Quang Thuận (44 bài)
- Võ Hồng (8 bài)
- Tạ Tỵ (10 bài)
Tạo ngày 10/09/2018 22:42 bởi Vanachi
Nguyễn Văn Thọ (15/12/1921 - 7/1/2014) hiệu Nhân Tử, sinh tại Chi Long, Hà Nam, qua đời tại Hoa Kỳ, là bác sĩ, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn hoá, dịch giả. Ông tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội năm 1952, phục vụ ngành quân y từ năm 1952 đến năm 1965 với cấp bậc thiếu tá và giữ chức vụ Chỉ huy Tổng y viện Duy Tân (Đà Nẵng) từ năm 1956 đến 1963. Từ năm 1967 cho đến 1975, ông là giáo sư Đại học Văn khoa và Minh đức (Sài Gòn), khoa Triết học Đông phương. Năm 1960, ông được trao giải thưởng văn chương Tinh Việt văn đoàn qua tác phẩm Trung dung tân khảo.

Kể từ năm 1956, ông đã nghiên cứu về triết học Đông phương, bắt đầu từ Khổng giáo trong suốt 9 năm liền, sau đó là Lão giáo, rồi đến Bà La Môn, Phật giáo và tiếp theo là Thiên Chúa giáo và các đạo giáo ở châu Âu. Năm 1982, ông cùng gia đình định cư tại Hoa Kỳ và lấy bằng bác sĩ y khoa tương đương tại Hoa Kỳ vào năm 1983. Ông từng là cộng tác viên của nhiều nguyệt san tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Canada, Đức, Úc.

 

Thơ dịch tác giả khác

Khổng Tử (Trung Quốc)

 1. Bảo vũ 1
  3
 2. Bảo vũ 2
  3
 3. Bảo vũ 3
  3
 4. Cao cầu 1
  4
 5. Cao cầu 1
  3
 6. Cao cầu 1
  3
 7. Cao cầu 2
  3
 8. Cao cầu 2
  3
 9. Cao cầu 2
  3
 10. Cao cầu 3
  3
 11. Cao cầu 3
  3
 12. Cát cú 1
  3
 13. Cát cú 2
  3
 14. Cát sinh 1
  4
 15. Cát sinh 2
  4
 16. Cát sinh 3
  4
 17. Cát sinh 4
  4
 18. Cát sinh 5
  6
 19. Chung Nam 1
  3
 20. Chung Nam 2
  3
 21. Cửu vực 1
  3
 22. Cửu vực 2
  3
 23. Cửu vực 3
  3
 24. Cửu vực 4
  3
 25. Dã hữu man thảo 1
  3
 26. Dã hữu man thảo 2
  3
 27. Dương chi thuỷ 1
  2
 28. Dương chi thuỷ 1
  3
 29. Dương chi thuỷ 2
  2
 30. Dương chi thuỷ 2
  3
 31. Dương chi thuỷ 3
  4
 32. Đệ đỗ 1
  3
 33. Đệ đỗ 1
  3
 34. Đệ đỗ 2
  3
 35. Đệ đỗ 2
  3
 36. Đệ đỗ 3
  3
 37. Đệ đỗ 4
  3
 38. Đông môn chi dương 1
  4
 39. Đông môn chi dương 2
  3
 40. Đông môn chi phần 1
  4
 41. Đông môn chi phần 2
  3
 42. Đông môn chi phần 3
  3
 43. Đông môn chi thiện 1
  3
 44. Đông môn chi thiện 2
  3
 45. Đông môn chi trì 1
  3
 46. Đông môn chi trì 2
  3
 47. Đông môn chi trì 3
  3
 48. Đông phương chi nhật 1
  3
 49. Đông phương chi nhật 2
  3
 50. Đông phương vị minh 1
  3
 51. Đông phương vị minh 2
  3
 52. Đông phương vị minh 3
  3
 53. Đông Sơn 1
  3
 54. Đông Sơn 2
  3
 55. Đông Sơn 3
  3
 56. Đông Sơn 4
  3
 57. Giảo đồng 1
  3
 58. Giảo đồng 2
  3
 59. Hạ tuyền 1
  3
 60. Hạ tuyền 2
  3
 61. Hạ tuyền 3
  3
 62. Hạ tuyền 4
  3
 63. Hậu nhân 1
  3
 64. Hậu nhân 2
  3
 65. Hậu nhân 3
  3
 66. Hậu nhân 4
  3
 67. Hoàng điểu 1
  4
 68. Hoàng điểu 2
  3
 69. Hoàng điểu 3
  3
 70. Hoàng hoàng giả hoa 1
  3
 71. Hoàng hoàng giả hoa 2
  3
 72. Hoàng hoàng giả hoa 3
  3
 73. Hoàng hoàng giả hoa 4
  3
 74. Hoàng hoàng giả hoa 5
  3
 75. Hoành môn 1
  3
 76. Hoành môn 2
  3
 77. Hoành môn 3
  3
 78. Hữu đệ chi đỗ 1
  3
 79. Hữu đệ chi đỗ 2
  3
 80. Hữu nữ đồng xa 1
  4
 81. Hữu nữ đồng xa 2
  4
 82. Kê minh 1
  3
 83. Kê minh 2
  3
 84. Kê minh 3
  3
 85. Khiên thường 1
  3
 86. Khiên thường 2
  3
 87. Kiêm gia 1
  3
 88. Kiêm gia 2
  3
 89. Kiêm gia 3
  3
 90. Lang bạt 1
  3
 91. Lang bạt 2
  3
 92. Lô linh 1
  3
 93. Lô linh 2
  3
 94. Lô linh 3
  3
 95. Lộc minh 1
  4
 96. Lộc minh 2
  4
 97. Lộc minh 3
  4
 98. Lục tiêu 1
  3
 99. Lục tiêu 2
  3
 100. Lục tiêu 3
  3
 101. Lục tiêu 4
  3
 102. Mộ môn 1
  3
 103. Mộ môn 2
  3
 104. Nam hữu gia ngư 1
  3
 105. Nam hữu gia ngư 2
  3
 106. Nam hữu gia ngư 3
  3
 107. Nam hữu gia ngư 4
  3
 108. Nam sơn 1
  3
 109. Nam sơn 2
  3
 110. Nam sơn 3
  3
 111. Nam sơn 4
  3
 112. Nam sơn hữu đài 1
  3
 113. Nam sơn hữu đài 2
  3
 114. Nam sơn hữu đài 3
  3
 115. Nam sơn hữu đài 4
  4
 116. Nam sơn hữu đài 5
  2
 117. Nguyệt xuất 1
  3
 118. Nguyệt xuất 2
  4
 119. Nguyệt xuất 3
  3
 120. Ngư ly 1
  3
 121. Ngư ly 2
  3
 122. Ngư ly 3
  3
 123. Ngư ly 4
  3
 124. Ngư ly 5
  3
 125. Ngư ly 6
  3
 126. Nữ viết kê minh 1
  3
 127. Nữ viết kê minh 2
  3
 128. Nữ viết kê minh 3
  3
 129. Phá phủ 1
  3
 130. Phá phủ 2
  3
 131. Phá phủ 3
  3
 132. Phạt đàn 1
  3
 133. Phạt đàn 2
  3
 134. Phạt đàn 3
  3
 135. Phạt kha 1
  3
 136. Phạt kha 2
  3
 137. Phạt mộc 1
  3
 138. Phạt mộc 2
  3
 139. Phạt mộc 3
  3
 140. Phần tứ nhu 1
  3
 141. Phần tứ nhu 2
  3
 142. Phần tứ nhu 3
  3
 143. Phỉ phong 1
  4
 144. Phỉ phong 2
  4
 145. Phỉ phong 3
  4
 146. Phong 1
  3
 147. Phong 2
  3
 148. Phong 3
  3
 149. Phong 4
  3
 150. Phòng hữu thước sào 1
  3
 151. Phòng hữu thước sào 2
  3
 152. Phong vũ 1
  3
 153. Phong vũ 2
  3
 154. Phong vũ 3
  3
 155. Phù du 1
  3
 156. Phù du 2
  3
 157. Phù du 3
  4
 158. Phủ điền 1
  3
 159. Phủ điền 2
  4
 160. Phủ điền 3
  3
 161. Quyền dư 1
  3
 162. Quyền dư 2
  3
 163. Sơn hữu phù tô 1
  3
 164. Sơn hữu phù tô 2
  3
 165. Sơn hữu xu 1
  3
 166. Sơn hữu xu 2
  3
 167. Sơn hữu xu 3
  3
 168. Tái khu 1
  3
 169. Tái khu 2
  3
 170. Tái khu 3
  3
 171. Tái khu 4
  3
 172. Tất suất 1
  3
 173. Tất suất 2
  3
 174. Tất suất 3
  3
 175. Tệ cẩu 1
  4
 176. Tệ cẩu 2
  4
 177. Tệ cẩu 3
  4
 178. Thác hề 1
  3
 179. Thác hề 2
  3
 180. Thạc thử 1
  3
 181. Thạc thử 2
  3
 182. Thạc thử 3
  3
 183. Thái linh 1
  3
 184. Thái linh 2
  3
 185. Thái linh 3
  3
 186. Thái Thúc vu điền 1
  3
 187. Thái Thúc vu điền 2
  3
 188. Thái Thúc vu điền 3
  3
 189. Thái vi 1
  3
 190. Thái vi 2
  3
 191. Thái vi 3
  3
 192. Thái vi 4
  3
 193. Thái vi 5
  3
 194. Thái vi 6
  3
 195. Thanh nhân 1
  3
 196. Thanh nhân 2
  3
 197. Thanh nhân 3
  3
 198. Thần phong 1
  3
 199. Thần phong 2
  3
 200. Thần phong 3
  3
 201. Thấp hữu trường sở 1
  3
 202. Thấp hữu trường sở 2
  3
 203. Thấp hữu trường sở 3
  3
 204. Thập mẫu chi gian 1
  3
 205. Thập mẫu chi gian 2
  3
 206. Thất nguyệt 1
  3
 207. Thất nguyệt 2
  3
 208. Thất nguyệt 3
  3
 209. Thất nguyệt 4
  3
 210. Thất nguyệt 5
  3
 211. Thất nguyệt 6
  3
 212. Thất nguyệt 7
  3
 213. Thất nguyệt 8
  3
 214. Thi cưu 1
  3
 215. Thi cưu 2
  3
 216. Thi cưu 3
  3
 217. Thi cưu 4
  3
 218. Thiên bảo 1
  3
 219. Thiên bảo 2
  3
 220. Thiên bảo 3
  3
 221. Thiên bảo 4
  3
 222. Thiên bảo 5
  3
 223. Thiên bảo 6
  3
 224. Thù mâu 1
  3
 225. Thù mâu 2
  3
 226. Thù mâu 3
  3
 227. Thúc vu điền 1
  3
 228. Thúc vu điền 2
  3
 229. Thúc vu điền 3
  3
 230. Thường đệ 1
  3
 231. Thường đệ 2
  3
 232. Thường đệ 3
  3
 233. Thường đệ 4
  3
 234. Thường đệ 5
  3
 235. Thường đệ 6
  3
 236. Thường đệ 7
  3
 237. Thường đệ 8
  3
 238. Thương Trọng Tử 1
  5
 239. Thương Trọng Tử 2
  5
 240. Thương Trọng Tử 3
  5
 241. Tiêu liêu 1
  3
 242. Tiêu liêu 2
  3
 243. Tiểu nhung 1
  3
 244. Tiểu nhung 2
  3
 245. Tiểu nhung 3
  3
 246. Tố quan 1
  3
 247. Tố quan 2
  3
 248. Tố quan 3
  3
 249. Trạch bi 1
  3
 250. Trạch bi 2
  3
 251. Trạch bi 3
  3
 252. Trắc hộ 1
  3
 253. Trắc hộ 2
  3
 254. Trắc hộ 3
  3
 255. Trẫm lộ 1
  3
 256. Trẫm lộ 2
  3
 257. Trẫm lộ 3
  3
 258. Trẫm lộ 4
  3
 259. Trân Vĩ 1
  3
 260. Trân Vĩ 2
  3
 261. Tri y 1
  4
 262. Tri y 2
  5
 263. Tri y 3
  4
 264. Tru Lâm 1
  4
 265. Tru Lâm 2
  3
 266. Trử 1
  3
 267. Trử 2
  3
 268. Trử 3
  3
 269. Tuân đại lộ 1
  3
 270. Tuân đại lộ 2
  3
 271. Tuyền 1
  3
 272. Tuyền 2
  3
 273. Tuyền 3
  3
 274. Tử khâm 1
  8
 275. Tử khâm 2
  5
 276. Tử khâm 3
  6
 277. Tứ mẫu 1
  3
 278. Tứ mẫu 2
  3
 279. Tứ mẫu 3
  3
 280. Tứ mẫu 4
  3
 281. Tứ mẫu 5
  3
 282. Tứ thiết 1
  3
 283. Tứ thiết 2
  3
 284. Tứ thiết 3
  3
 285. Uyển khâu 1
  3
 286. Uyển khâu 2
  3
 287. Uyển khâu 3
  3
 288. Vị Dương 1
  3
 289. Vị Dương 2
  3
 290. Viên hữu đào 1
  3
 291. Viên hữu đào 2
  3
 292. Vô y 1
  3
 293. Vô y 1
  3
 294. Vô y 2
  3
 295. Vô y 2
  3
 296. Vô y 3
  3
 297. Xa lân 1
  3
 298. Xa lân 2
  3
 299. Xa lân 3
  3
 300. Xi hiêu 1
  3
 301. Xi hiêu 2
  3
 302. Xi hiêu 3
  3
 303. Xi hiêu 4
  3
 304. Xuất kỳ đông môn 1
  3
 305. Xuất kỳ đông môn 2
  3
 306. Xuất xa 1
  3
 307. Xuất xa 2
  3
 308. Xuất xa 3
  3
 309. Xuất xa 4
  3
 310. Xuất xa 5
  3
 311. Xuất xa 6
  3
 312. Y ta 1
  3
 313. Y ta 2
  3
 314. Y ta 3
  4

Tô Thức (Trung Quốc)

Văn Thiên Tường (Trung Quốc)