Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
316 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Tế Hanh (196 bài)
- Quang Dũng (47 bài)
- Lưu Quang Thuận (44 bài)
- Võ Hồng (8 bài)
- Tạ Tỵ (10 bài)
Tạo ngày 09/09/2018 22:42 bởi Vanachi
Nguyễn Văn Thọ hiệu Nhân Tử, sinh ngày 15-12-1921 sinh tại Chi Long, Hà Nam, là bác sĩ, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn hoá, dịch giả. Ông tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội năm 1952, phục vụ ngành quân y từ năm 1952 đến năm 1965 với cấp bậc thiếu tá và giữ chức vụ Chỉ huy Tổng y viện Duy Tân (Đà Nẵng) từ năm 1956 đến 1963. Từ năm 1967 cho đến 1975, ông là giáo sư Đại học Văn khoa và Minh đức (Sài Gòn), khoa Triết học Đông phương. Năm 1960, ông được trao giải thưởng văn chương Tinh Việt văn đoàn qua tác phẩm Trung dung tân khảo.

Kể từ năm 1956, ông đã nghiên cứu về triết học Đông phương, bắt đầu từ Khổng giáo trong suốt 9 năm liền, sau đó là Lão giáo, rồi đến Bà La Môn, Phật giáo và tiếp theo là Thiên Chúa giáo và các đạo giáo ở châu Âu. Năm 1982, ông cùng gia đình định cư tại Hoa Kỳ và lấy bằng bác sĩ y khoa tương đương tại Hoa Kỳ vào năm 1983. Ông từng là cộng tác viên của nhiều nguyệt san tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Canada, Đức, Úc. Ông qua đời ngày 7-1-2014 tại Hoa Kỳ.

 

Thơ dịch tác giả khác

Khổng Tử (Trung Quốc)

 1. Tri y 1
  2
 2. Tri y 2
  2
 3. Tri y 3
  2
 4. Thương Trọng Tử 1
  3
 5. Thương Trọng Tử 2
  3
 6. Thương Trọng Tử 3
  3
 7. Thúc vu điền 1
  2
 8. Thúc vu điền 2
  2
 9. Thúc vu điền 3
  2
 10. Thái Thúc vu điền 1
  2
 11. Thái Thúc vu điền 2
  2
 12. Thái Thúc vu điền 3
  2
 13. Thanh nhân 1
  2
 14. Thanh nhân 2
  2
 15. Thanh nhân 3
  2
 16. Cao cầu 1
  3
 17. Cao cầu 2
  2
 18. Cao cầu 3
  2
 19. Tuân đại lộ 1
  2
 20. Tuân đại lộ 2
  2
 21. Nữ viết kê minh 2
  2
 22. Nữ viết kê minh 3
  2
 23. Hữu nữ đồng xa 1
  3
 24. Hữu nữ đồng xa 2
  3
 25. Sơn hữu phù tô 1
  2
 26. Sơn hữu phù tô 2
  2
 27. Thác hề 1
  2
 28. Thác hề 2
  2
 29. Giảo đồng 1
  2
 30. Giảo đồng 2
  2
 31. Khiên thường 1
  2
 32. Khiên thường 2
  2
 33. Phong 1
  2
 34. Phong 2
  2
 35. Phong 3
  2
 36. Phong 4
  2
 37. Nữ viết kê minh 1
  2
 38. Đông môn chi thiện 1
  2
 39. Đông môn chi thiện 2
  2
 40. Phong vũ 1
  2
 41. Phong vũ 2
  2
 42. Phong vũ 3
  2
 43. Tử khâm 1
  5
 44. Tử khâm 2
  4
 45. Tử khâm 3
  5
 46. Dương chi thuỷ 1
  2
 47. Dương chi thuỷ 2
  2
 48. Xuất kỳ đông môn 1
  2
 49. Xuất kỳ đông môn 2
  2
 50. Dã hữu man thảo 1
  2
 51. Dã hữu man thảo 2
  2
 52. Trân Vĩ 1
  2
 53. Trân Vĩ 2
  2
 54. Kê minh 1
  2
 55. Kê minh 2
  2
 56. Kê minh 3
  2
 57. Tuyền 1
  2
 58. Tuyền 2
  2
 59. Tuyền 3
  2
 60. Trử 1
  2
 61. Trử 2
  2
 62. Trử 3
  2
 63. Đông phương chi nhật 1
  2
 64. Đông phương chi nhật 2
  2
 65. Đông phương vị minh 1
  2
 66. Đông phương vị minh 2
  2
 67. Đông phương vị minh 3
  2
 68. Nam sơn 1
  2
 69. Nam sơn 2
  2
 70. Nam sơn 3
  2
 71. Nam sơn 4
  2
 72. Phủ điền 1
  2
 73. Phủ điền 2
  3
 74. Phủ điền 3
  2
 75. Lô linh 1
  2
 76. Lô linh 2
  2
 77. Lô linh 3
  2
 78. Tệ cẩu 1
  3
 79. Tệ cẩu 2
  3
 80. Tệ cẩu 3
  3
 81. Tái khu 1
  2
 82. Tái khu 2
  2
 83. Tái khu 3
  2
 84. Tái khu 4
  2
 85. Y ta 1
  2
 86. Y ta 2
  2
 87. Y ta 3
  3
 88. Cát cú 1
  2
 89. Cát cú 2
  2
 90. Phần tứ nhu 1
  2
 91. Phần tứ nhu 2
  2
 92. Phần tứ nhu 3
  2
 93. Viên hữu đào 1
  2
 94. Viên hữu đào 2
  2
 95. Trắc hộ 1
  2
 96. Trắc hộ 2
  2
 97. Trắc hộ 3
  2
 98. Thập mẫu chi gian 1
  2
 99. Thập mẫu chi gian 2
  2
 100. Phạt đàn 1
  2
 101. Phạt đàn 2
  2
 102. Phạt đàn 3
  2
 103. Thạc thử 1
  2
 104. Thạc thử 2
  2
 105. Thạc thử 3
  2
 106. Tất suất 1
  2
 107. Tất suất 2
  2
 108. Tất suất 3
  2
 109. Sơn hữu xu 1
  2
 110. Sơn hữu xu 2
  2
 111. Sơn hữu xu 3
  2
 112. Dương chi thuỷ 1
  2
 113. Dương chi thuỷ 2
  2
 114. Dương chi thuỷ 3
  3
 115. Tiêu liêu 1
  2
 116. Tiêu liêu 2
  2
 117. Thù mâu 1
  2
 118. Thù mâu 2
  2
 119. Thù mâu 3
  2
 120. Đệ đỗ 1
  2
 121. Đệ đỗ 2
  2
 122. Cao cầu 1
  2
 123. Cao cầu 2
  2
 124. Bảo vũ 1
  2
 125. Bảo vũ 2
  2
 126. Bảo vũ 3
  2
 127. Vô y 1
  2
 128. Vô y 2
  2
 129. Hữu đệ chi đỗ 1
  2
 130. Hữu đệ chi đỗ 2
  2
 131. Cát sinh 1
  3
 132. Cát sinh 2
  3
 133. Cát sinh 3
  3
 134. Cát sinh 4
  3
 135. Cát sinh 5
  5
 136. Thái linh 1
  2
 137. Thái linh 2
  2
 138. Thái linh 3
  2
 139. Xa lân 1
  2
 140. Xa lân 2
  2
 141. Xa lân 3
  2
 142. Tứ thiết 1
  2
 143. Tứ thiết 2
  2
 144. Tứ thiết 3
  2
 145. Tiểu nhung 1
  2
 146. Tiểu nhung 2
  2
 147. Tiểu nhung 3
  2
 148. Kiêm gia 1
  2
 149. Kiêm gia 2
  2
 150. Kiêm gia 3
  2
 151. Chung Nam 1
  2
 152. Chung Nam 2
  2
 153. Hoàng điểu 1
  2
 154. Hoàng điểu 2
  2
 155. Hoàng điểu 3
  2
 156. Thần phong 1
  2
 157. Thần phong 2
  2
 158. Thần phong 3
  2
 159. Vô y 1
  2
 160. Vô y 2
  2
 161. Vô y 3
  2
 162. Vị Dương 1
  2
 163. Vị Dương 2
  2
 164. Quyền dư 1
  2
 165. Quyền dư 2
  2
 166. Uyển khâu 1
  2
 167. Uyển khâu 2
  2
 168. Uyển khâu 3
  2
 169. Đông môn chi phần 1
  3
 170. Đông môn chi phần 2
  2
 171. Đông môn chi phần 3
  2
 172. Hoành môn 1
  2
 173. Hoành môn 2
  2
 174. Hoành môn 3
  2
 175. Đông môn chi trì 1
  2
 176. Đông môn chi trì 2
  2
 177. Đông môn chi trì 3
  2
 178. Đông môn chi dương 1
  3
 179. Đông môn chi dương 2
  2
 180. Mộ môn 1
  2
 181. Mộ môn 2
  2
 182. Phòng hữu thước sào 1
  2
 183. Phòng hữu thước sào 2
  2
 184. Nguyệt xuất 1
  2
 185. Nguyệt xuất 2
  3
 186. Nguyệt xuất 3
  2
 187. Tru Lâm 1
  3
 188. Tru Lâm 2
  2
 189. Trạch bi 1
  2
 190. Trạch bi 2
  2
 191. Trạch bi 3
  2
 192. Cao cầu 1
  2
 193. Cao cầu 2
  2
 194. Cao cầu 3
  2
 195. Tố quan 1
  2
 196. Tố quan 2
  2
 197. Tố quan 3
  2
 198. Thấp hữu trường sở 1
  2
 199. Thấp hữu trường sở 2
  2
 200. Thấp hữu trường sở 3
  2
 201. Phỉ phong 1
  2
 202. Phỉ phong 2
  2
 203. Phỉ phong 3
  2
 204. Phù du 1
  2
 205. Phù du 2
  2
 206. Phù du 3
  3
 207. Hậu nhân 1
  2
 208. Hậu nhân 2
  2
 209. Hậu nhân 3
  2
 210. Hậu nhân 4
  2
 211. Thi cưu 1
  2
 212. Thi cưu 2
  2
 213. Thi cưu 3
  2
 214. Thi cưu 4
  2
 215. Hạ tuyền 1
  2
 216. Hạ tuyền 2
  2
 217. Hạ tuyền 3
  2
 218. Hạ tuyền 4
  2
 219. Thất nguyệt 1
  2
 220. Thất nguyệt 2
  2
 221. Thất nguyệt 3
  2
 222. Thất nguyệt 4
  2
 223. Thất nguyệt 5
  2
 224. Thất nguyệt 6
  2
 225. Thất nguyệt 7
  2
 226. Thất nguyệt 8
  2
 227. Xi hiêu 1
  2
 228. Xi hiêu 2
  2
 229. Xi hiêu 3
  2
 230. Xi hiêu 4
  2
 231. Đông Sơn 1
  2
 232. Đông Sơn 2
  2
 233. Đông Sơn 3
  2
 234. Đông Sơn 4
  2
 235. Phá phủ 1
  2
 236. Phá phủ 2
  2
 237. Phá phủ 3
  2
 238. Phạt kha 1
  2
 239. Phạt kha 2
  2
 240. Cửu vực 1
  2
 241. Cửu vực 2
  2
 242. Cửu vực 3
  2
 243. Cửu vực 4
  2
 244. Lang bạt 1
  2
 245. Lang bạt 2
  2
 246. Lộc minh 1
  2
 247. Lộc minh 2
  2
 248. Lộc minh 3
  2
 249. Tứ mẫu 1
  2
 250. Tứ mẫu 2
  2
 251. Tứ mẫu 3
  2
 252. Tứ mẫu 4
  2
 253. Tứ mẫu 5
  2
 254. Hoàng hoàng giả hoa 1
  2
 255. Hoàng hoàng giả hoa 2
  2
 256. Hoàng hoàng giả hoa 3
  2
 257. Hoàng hoàng giả hoa 4
  2
 258. Hoàng hoàng giả hoa 5
  2
 259. Thường đệ 1
  2
 260. Thường đệ 2
  2
 261. Thường đệ 3
  2
 262. Thường đệ 4
  2
 263. Thường đệ 5
  2
 264. Thường đệ 6
  2
 265. Thường đệ 7
  2
 266. Thường đệ 8
  2
 267. Phạt mộc 1
  2
 268. Phạt mộc 2
  2
 269. Phạt mộc 3
  2
 270. Thiên bảo 1
  2
 271. Thiên bảo 2
  2
 272. Thiên bảo 3
  2
 273. Thiên bảo 4
  2
 274. Thiên bảo 5
  2
 275. Thiên bảo 6
  2
 276. Thái vi 1
  2
 277. Thái vi 2
  2
 278. Thái vi 3
  2
 279. Thái vi 4
  2
 280. Thái vi 5
  2
 281. Thái vi 6
  2
 282. Xuất xa 1
  2
 283. Xuất xa 2
  2
 284. Xuất xa 3
  2
 285. Xuất xa 4
  2
 286. Xuất xa 5
  2
 287. Xuất xa 6
  2
 288. Đệ đỗ 1
  2
 289. Đệ đỗ 2
  2
 290. Đệ đỗ 3
  2
 291. Đệ đỗ 4
  2
 292. Ngư ly 1
  2
 293. Ngư ly 2
  2
 294. Ngư ly 3
  2
 295. Ngư ly 4
  2
 296. Ngư ly 5
  2
 297. Ngư ly 6
  2
 298. Nam hữu gia ngư 1
  2
 299. Nam hữu gia ngư 2
  2
 300. Nam hữu gia ngư 3
  2
 301. Nam hữu gia ngư 4
  2
 302. Nam sơn hữu đài 1
  2
 303. Nam sơn hữu đài 2
  2
 304. Nam sơn hữu đài 3
  2
 305. Nam sơn hữu đài 4
  2
 306. Nam sơn hữu đài 5
  2
 307. Lục tiêu 1
  2
 308. Lục tiêu 2
  2
 309. Lục tiêu 3
  2
 310. Lục tiêu 4
  2
 311. Trẫm lộ 1
  2
 312. Trẫm lộ 2
  2
 313. Trẫm lộ 3
  2
 314. Trẫm lộ 4
  2

Tô Thức (Trung Quốc)

Văn Thiên Tường (Trung Quốc)