Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
316 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Tế Hanh (198 bài)
- Quang Dũng (47 bài)
- Lưu Quang Thuận (44 bài)
- Võ Hồng (8 bài)
- Tạ Tỵ (10 bài)
Tạo ngày 09/09/2018 22:42 bởi Vanachi
Nguyễn Văn Thọ (15/12/1921 - 7/1/2014) hiệu Nhân Tử, sinh tại Chi Long, Hà Nam, qua đời tại Hoa Kỳ, là bác sĩ, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn hoá, dịch giả. Ông tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội năm 1952, phục vụ ngành quân y từ năm 1952 đến năm 1965 với cấp bậc thiếu tá và giữ chức vụ Chỉ huy Tổng y viện Duy Tân (Đà Nẵng) từ năm 1956 đến 1963. Từ năm 1967 cho đến 1975, ông là giáo sư Đại học Văn khoa và Minh đức (Sài Gòn), khoa Triết học Đông phương. Năm 1960, ông được trao giải thưởng văn chương Tinh Việt văn đoàn qua tác phẩm Trung dung tân khảo.

Kể từ năm 1956, ông đã nghiên cứu về triết học Đông phương, bắt đầu từ Khổng giáo trong suốt 9 năm liền, sau đó là Lão giáo, rồi đến Bà La Môn, Phật giáo và tiếp theo là Thiên Chúa giáo và các đạo giáo ở châu Âu. Năm 1982, ông cùng gia đình định cư tại Hoa Kỳ và lấy bằng bác sĩ y khoa tương đương tại Hoa Kỳ vào năm 1983. Ông từng là cộng tác viên của nhiều nguyệt san tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Canada, Đức, Úc.

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Bảo vũ 1 (Khổng Tử)
  3
 2. Bảo vũ 2 (Khổng Tử)
  3
 3. Bảo vũ 3 (Khổng Tử)
  3
 4. Cao cầu 1 (Khổng Tử)
  4
 5. Cao cầu 1 (Khổng Tử)
  3
 6. Cao cầu 1 (Khổng Tử)
  3
 7. Cao cầu 2 (Khổng Tử)
  3
 8. Cao cầu 2 (Khổng Tử)
  3
 9. Cao cầu 2 (Khổng Tử)
  3
 10. Cao cầu 3 (Khổng Tử)
  3
 11. Cao cầu 3 (Khổng Tử)
  3
 12. Cát cú 1 (Khổng Tử)
  3
 13. Cát cú 2 (Khổng Tử)
  3
 14. Cát sinh 1 (Khổng Tử)
  4
 15. Cát sinh 2 (Khổng Tử)
  4
 16. Cát sinh 3 (Khổng Tử)
  4
 17. Cát sinh 4 (Khổng Tử)
  4
 18. Cát sinh 5 (Khổng Tử)
  6
 19. Chính khí ca (Văn Thiên Tường)
  6
 20. Chung Nam 1 (Khổng Tử)
  3
 21. Chung Nam 2 (Khổng Tử)
  3
 22. Cửu vực 1 (Khổng Tử)
  3
 23. Cửu vực 2 (Khổng Tử)
  3
 24. Cửu vực 3 (Khổng Tử)
  3
 25. Cửu vực 4 (Khổng Tử)
  3
 26. Dã hữu man thảo 1 (Khổng Tử)
  3
 27. Dã hữu man thảo 2 (Khổng Tử)
  3
 28. Dương chi thuỷ 1 (Khổng Tử)
  2
 29. Dương chi thuỷ 1 (Khổng Tử)
  3
 30. Dương chi thuỷ 2 (Khổng Tử)
  2
 31. Dương chi thuỷ 2 (Khổng Tử)
  3
 32. Dương chi thuỷ 3 (Khổng Tử)
  4
 33. Đệ đỗ 1 (Khổng Tử)
  3
 34. Đệ đỗ 1 (Khổng Tử)
  3
 35. Đệ đỗ 2 (Khổng Tử)
  3
 36. Đệ đỗ 2 (Khổng Tử)
  3
 37. Đệ đỗ 3 (Khổng Tử)
  3
 38. Đệ đỗ 4 (Khổng Tử)
  3
 39. Đông môn chi dương 1 (Khổng Tử)
  4
 40. Đông môn chi dương 2 (Khổng Tử)
  3
 41. Đông môn chi phần 1 (Khổng Tử)
  4
 42. Đông môn chi phần 2 (Khổng Tử)
  3
 43. Đông môn chi phần 3 (Khổng Tử)
  3
 44. Đông môn chi thiện 1 (Khổng Tử)
  3
 45. Đông môn chi thiện 2 (Khổng Tử)
  3
 46. Đông môn chi trì 1 (Khổng Tử)
  3
 47. Đông môn chi trì 2 (Khổng Tử)
  3
 48. Đông môn chi trì 3 (Khổng Tử)
  3
 49. Đông phương chi nhật 1 (Khổng Tử)
  3
 50. Đông phương chi nhật 2 (Khổng Tử)
  3
 51. Đông phương vị minh 1 (Khổng Tử)
  3
 52. Đông phương vị minh 2 (Khổng Tử)
  3
 53. Đông phương vị minh 3 (Khổng Tử)
  3
 54. Đông Sơn 1 (Khổng Tử)
  3
 55. Đông Sơn 2 (Khổng Tử)
  3
 56. Đông Sơn 3 (Khổng Tử)
  3
 57. Đông Sơn 4 (Khổng Tử)
  3
 58. Giảo đồng 1 (Khổng Tử)
  3
 59. Giảo đồng 2 (Khổng Tử)
  3
 60. Hạ tuyền 1 (Khổng Tử)
  3
 61. Hạ tuyền 2 (Khổng Tử)
  3
 62. Hạ tuyền 3 (Khổng Tử)
  3
 63. Hạ tuyền 4 (Khổng Tử)
  3
 64. Hậu nhân 1 (Khổng Tử)
  3
 65. Hậu nhân 2 (Khổng Tử)
  3
 66. Hậu nhân 3 (Khổng Tử)
  3
 67. Hậu nhân 4 (Khổng Tử)
  3
 68. Hoàng điểu 1 (Khổng Tử)
  3
 69. Hoàng điểu 2 (Khổng Tử)
  3
 70. Hoàng điểu 3 (Khổng Tử)
  3
 71. Hoàng hoàng giả hoa 1 (Khổng Tử)
  3
 72. Hoàng hoàng giả hoa 2 (Khổng Tử)
  3
 73. Hoàng hoàng giả hoa 3 (Khổng Tử)
  3
 74. Hoàng hoàng giả hoa 4 (Khổng Tử)
  3
 75. Hoàng hoàng giả hoa 5 (Khổng Tử)
  3
 76. Hoành môn 1 (Khổng Tử)
  3
 77. Hoành môn 2 (Khổng Tử)
  3
 78. Hoành môn 3 (Khổng Tử)
  3
 79. Hữu đệ chi đỗ 1 (Khổng Tử)
  3
 80. Hữu đệ chi đỗ 2 (Khổng Tử)
  3
 81. Hữu nữ đồng xa 1 (Khổng Tử)
  4
 82. Hữu nữ đồng xa 2 (Khổng Tử)
  4
 83. Kê minh 1 (Khổng Tử)
  3
 84. Kê minh 2 (Khổng Tử)
  3
 85. Kê minh 3 (Khổng Tử)
  3
 86. Khiên thường 1 (Khổng Tử)
  3
 87. Khiên thường 2 (Khổng Tử)
  3
 88. Kiêm gia 1 (Khổng Tử)
  3
 89. Kiêm gia 2 (Khổng Tử)
  3
 90. Kiêm gia 3 (Khổng Tử)
  3
 91. Lang bạt 1 (Khổng Tử)
  3
 92. Lang bạt 2 (Khổng Tử)
  3
 93. Lô linh 1 (Khổng Tử)
  3
 94. Lô linh 2 (Khổng Tử)
  3
 95. Lô linh 3 (Khổng Tử)
  3
 96. Lộc minh 1 (Khổng Tử)
  3
 97. Lộc minh 2 (Khổng Tử)
  3
 98. Lộc minh 3 (Khổng Tử)
  3
 99. Lục tiêu 1 (Khổng Tử)
  3
 100. Lục tiêu 2 (Khổng Tử)
  3
 101. Lục tiêu 3 (Khổng Tử)
  3
 102. Lục tiêu 4 (Khổng Tử)
  3
 103. Mộ môn 1 (Khổng Tử)
  3
 104. Mộ môn 2 (Khổng Tử)
  3
 105. Nam hữu gia ngư 1 (Khổng Tử)
  3
 106. Nam hữu gia ngư 2 (Khổng Tử)
  3
 107. Nam hữu gia ngư 3 (Khổng Tử)
  3
 108. Nam hữu gia ngư 4 (Khổng Tử)
  3
 109. Nam sơn 1 (Khổng Tử)
  3
 110. Nam sơn 2 (Khổng Tử)
  3
 111. Nam sơn 3 (Khổng Tử)
  3
 112. Nam sơn 4 (Khổng Tử)
  3
 113. Nam sơn hữu đài 1 (Khổng Tử)
  3
 114. Nam sơn hữu đài 2 (Khổng Tử)
  3
 115. Nam sơn hữu đài 3 (Khổng Tử)
  3
 116. Nam sơn hữu đài 4 (Khổng Tử)
  4
 117. Nam sơn hữu đài 5 (Khổng Tử)
  2
 118. Nguyệt xuất 1 (Khổng Tử)
  3
 119. Nguyệt xuất 2 (Khổng Tử)
  4
 120. Nguyệt xuất 3 (Khổng Tử)
  3
 121. Ngư ly 1 (Khổng Tử)
  3
 122. Ngư ly 2 (Khổng Tử)
  3
 123. Ngư ly 3 (Khổng Tử)
  3
 124. Ngư ly 4 (Khổng Tử)
  3
 125. Ngư ly 5 (Khổng Tử)
  3
 126. Ngư ly 6 (Khổng Tử)
  3
 127. Nữ viết kê minh 1 (Khổng Tử)
  3
 128. Nữ viết kê minh 2 (Khổng Tử)
  3
 129. Nữ viết kê minh 3 (Khổng Tử)
  3
 130. Phá phủ 1 (Khổng Tử)
  3
 131. Phá phủ 2 (Khổng Tử)
  3
 132. Phá phủ 3 (Khổng Tử)
  3
 133. Phạt đàn 1 (Khổng Tử)
  3
 134. Phạt đàn 2 (Khổng Tử)
  3
 135. Phạt đàn 3 (Khổng Tử)
  3
 136. Phạt kha 1 (Khổng Tử)
  3
 137. Phạt kha 2 (Khổng Tử)
  3
 138. Phạt mộc 1 (Khổng Tử)
  3
 139. Phạt mộc 2 (Khổng Tử)
  3
 140. Phạt mộc 3 (Khổng Tử)
  3
 141. Phần tứ nhu 1 (Khổng Tử)
  3
 142. Phần tứ nhu 2 (Khổng Tử)
  3
 143. Phần tứ nhu 3 (Khổng Tử)
  3
 144. Phỉ phong 1 (Khổng Tử)
  4
 145. Phỉ phong 2 (Khổng Tử)
  4
 146. Phỉ phong 3 (Khổng Tử)
  4
 147. Phong 1 (Khổng Tử)
  3
 148. Phong 2 (Khổng Tử)
  3
 149. Phong 3 (Khổng Tử)
  3
 150. Phong 4 (Khổng Tử)
  3
 151. Phòng hữu thước sào 1 (Khổng Tử)
  3
 152. Phòng hữu thước sào 2 (Khổng Tử)
  3
 153. Phong vũ 1 (Khổng Tử)
  3
 154. Phong vũ 2 (Khổng Tử)
  3
 155. Phong vũ 3 (Khổng Tử)
  3
 156. Phù du 1 (Khổng Tử)
  3
 157. Phù du 2 (Khổng Tử)
  3
 158. Phù du 3 (Khổng Tử)
  4
 159. Phủ điền 1 (Khổng Tử)
  3
 160. Phủ điền 2 (Khổng Tử)
  4
 161. Phủ điền 3 (Khổng Tử)
  3
 162. Quyền dư 1 (Khổng Tử)
  3
 163. Quyền dư 2 (Khổng Tử)
  3
 164. Sơn hữu phù tô 1 (Khổng Tử)
  3
 165. Sơn hữu phù tô 2 (Khổng Tử)
  3
 166. Sơn hữu xu 1 (Khổng Tử)
  3
 167. Sơn hữu xu 2 (Khổng Tử)
  3
 168. Sơn hữu xu 3 (Khổng Tử)
  3
 169. Tái khu 1 (Khổng Tử)
  3
 170. Tái khu 2 (Khổng Tử)
  3
 171. Tái khu 3 (Khổng Tử)
  3
 172. Tái khu 4 (Khổng Tử)
  3
 173. Tất suất 1 (Khổng Tử)
  3
 174. Tất suất 2 (Khổng Tử)
  3
 175. Tất suất 3 (Khổng Tử)
  3
 176. Tệ cẩu 1 (Khổng Tử)
  4
 177. Tệ cẩu 2 (Khổng Tử)
  4
 178. Tệ cẩu 3 (Khổng Tử)
  4
 179. Thác hề 1 (Khổng Tử)
  3
 180. Thác hề 2 (Khổng Tử)
  3
 181. Thạc thử 1 (Khổng Tử)
  3
 182. Thạc thử 2 (Khổng Tử)
  3
 183. Thạc thử 3 (Khổng Tử)
  3
 184. Thái linh 1 (Khổng Tử)
  3
 185. Thái linh 2 (Khổng Tử)
  3
 186. Thái linh 3 (Khổng Tử)
  3
 187. Thái Thúc vu điền 1 (Khổng Tử)
  3
 188. Thái Thúc vu điền 2 (Khổng Tử)
  3
 189. Thái Thúc vu điền 3 (Khổng Tử)
  3
 190. Thái vi 1 (Khổng Tử)
  3
 191. Thái vi 2 (Khổng Tử)
  3
 192. Thái vi 3 (Khổng Tử)
  3
 193. Thái vi 4 (Khổng Tử)
  3
 194. Thái vi 5 (Khổng Tử)
  3
 195. Thái vi 6 (Khổng Tử)
  3
 196. Thanh nhân 1 (Khổng Tử)
  3
 197. Thanh nhân 2 (Khổng Tử)
  3
 198. Thanh nhân 3 (Khổng Tử)
  3
 199. Thần phong 1 (Khổng Tử)
  3
 200. Thần phong 2 (Khổng Tử)
  3
 201. Thần phong 3 (Khổng Tử)
  3
 202. Thấp hữu trường sở 1 (Khổng Tử)
  3
 203. Thấp hữu trường sở 2 (Khổng Tử)
  3
 204. Thấp hữu trường sở 3 (Khổng Tử)
  3
 205. Thập mẫu chi gian 1 (Khổng Tử)
  3
 206. Thập mẫu chi gian 2 (Khổng Tử)
  3
 207. Thất nguyệt 1 (Khổng Tử)
  3
 208. Thất nguyệt 2 (Khổng Tử)
  3
 209. Thất nguyệt 3 (Khổng Tử)
  3
 210. Thất nguyệt 4 (Khổng Tử)
  3
 211. Thất nguyệt 5 (Khổng Tử)
  3
 212. Thất nguyệt 6 (Khổng Tử)
  3
 213. Thất nguyệt 7 (Khổng Tử)
  3
 214. Thất nguyệt 8 (Khổng Tử)
  3
 215. Thi cưu 1 (Khổng Tử)
  3
 216. Thi cưu 2 (Khổng Tử)
  3
 217. Thi cưu 3 (Khổng Tử)
  3
 218. Thi cưu 4 (Khổng Tử)
  3
 219. Thiên bảo 1 (Khổng Tử)
  3
 220. Thiên bảo 2 (Khổng Tử)
  3
 221. Thiên bảo 3 (Khổng Tử)
  3
 222. Thiên bảo 4 (Khổng Tử)
  3
 223. Thiên bảo 5 (Khổng Tử)
  3
 224. Thiên bảo 6 (Khổng Tử)
  3
 225. Thù mâu 1 (Khổng Tử)
  3
 226. Thù mâu 2 (Khổng Tử)
  3
 227. Thù mâu 3 (Khổng Tử)
  3
 228. Thúc vu điền 1 (Khổng Tử)
  3
 229. Thúc vu điền 2 (Khổng Tử)
  3
 230. Thúc vu điền 3 (Khổng Tử)
  3
 231. Thường đệ 1 (Khổng Tử)
  3
 232. Thường đệ 2 (Khổng Tử)
  3
 233. Thường đệ 3 (Khổng Tử)
  3
 234. Thường đệ 4 (Khổng Tử)
  3
 235. Thường đệ 5 (Khổng Tử)
  3
 236. Thường đệ 6 (Khổng Tử)
  3
 237. Thường đệ 7 (Khổng Tử)
  3
 238. Thường đệ 8 (Khổng Tử)
  3
 239. Thương Trọng Tử 1 (Khổng Tử)
  5
 240. Thương Trọng Tử 2 (Khổng Tử)
  5
 241. Thương Trọng Tử 3 (Khổng Tử)
  5
 242. Tiền Xích Bích phú (Tô Thức)
  10
 243. Tiêu liêu 1 (Khổng Tử)
  3
 244. Tiêu liêu 2 (Khổng Tử)
  3
 245. Tiểu nhung 1 (Khổng Tử)
  3
 246. Tiểu nhung 2 (Khổng Tử)
  3
 247. Tiểu nhung 3 (Khổng Tử)
  3
 248. Tố quan 1 (Khổng Tử)
  3
 249. Tố quan 2 (Khổng Tử)
  3
 250. Tố quan 3 (Khổng Tử)
  3
 251. Trạch bi 1 (Khổng Tử)
  3
 252. Trạch bi 2 (Khổng Tử)
  3
 253. Trạch bi 3 (Khổng Tử)
  3
 254. Trắc hộ 1 (Khổng Tử)
  3
 255. Trắc hộ 2 (Khổng Tử)
  3
 256. Trắc hộ 3 (Khổng Tử)
  3
 257. Trẫm lộ 1 (Khổng Tử)
  3
 258. Trẫm lộ 2 (Khổng Tử)
  3
 259. Trẫm lộ 3 (Khổng Tử)
  3
 260. Trẫm lộ 4 (Khổng Tử)
  3
 261. Trân Vĩ 1 (Khổng Tử)
  3
 262. Trân Vĩ 2 (Khổng Tử)
  3
 263. Tri y 1 (Khổng Tử)
  3
 264. Tri y 2 (Khổng Tử)
  3
 265. Tri y 3 (Khổng Tử)
  3
 266. Tru Lâm 1 (Khổng Tử)
  4
 267. Tru Lâm 2 (Khổng Tử)
  3
 268. Trử 1 (Khổng Tử)
  3
 269. Trử 2 (Khổng Tử)
  3
 270. Trử 3 (Khổng Tử)
  3
 271. Tuân đại lộ 1 (Khổng Tử)
  3
 272. Tuân đại lộ 2 (Khổng Tử)
  3
 273. Tuyền 1 (Khổng Tử)
  3
 274. Tuyền 2 (Khổng Tử)
  3
 275. Tuyền 3 (Khổng Tử)
  3
 276. Tử khâm 1 (Khổng Tử)
  6
 277. Tử khâm 2 (Khổng Tử)
  5
 278. Tử khâm 3 (Khổng Tử)
  6
 279. Tứ mẫu 1 (Khổng Tử)
  3
 280. Tứ mẫu 2 (Khổng Tử)
  3
 281. Tứ mẫu 3 (Khổng Tử)
  3
 282. Tứ mẫu 4 (Khổng Tử)
  3
 283. Tứ mẫu 5 (Khổng Tử)
  3
 284. Tứ thiết 1 (Khổng Tử)
  3
 285. Tứ thiết 2 (Khổng Tử)
  3
 286. Tứ thiết 3 (Khổng Tử)
  3
 287. Uyển khâu 1 (Khổng Tử)
  3
 288. Uyển khâu 2 (Khổng Tử)
  3
 289. Uyển khâu 3 (Khổng Tử)
  3
 290. Vị Dương 1 (Khổng Tử)
  3
 291. Vị Dương 2 (Khổng Tử)
  3
 292. Viên hữu đào 1 (Khổng Tử)
  3
 293. Viên hữu đào 2 (Khổng Tử)
  3
 294. Vô y 1 (Khổng Tử)
  3
 295. Vô y 1 (Khổng Tử)
  3
 296. Vô y 2 (Khổng Tử)
  3
 297. Vô y 2 (Khổng Tử)
  3
 298. Vô y 3 (Khổng Tử)
  3
 299. Xa lân 1 (Khổng Tử)
  3
 300. Xa lân 2 (Khổng Tử)
  3
 301. Xa lân 3 (Khổng Tử)
  3
 302. Xi hiêu 1 (Khổng Tử)
  3
 303. Xi hiêu 2 (Khổng Tử)
  3
 304. Xi hiêu 3 (Khổng Tử)
  3
 305. Xi hiêu 4 (Khổng Tử)
  3
 306. Xuất kỳ đông môn 1 (Khổng Tử)
  3
 307. Xuất kỳ đông môn 2 (Khổng Tử)
  3
 308. Xuất xa 1 (Khổng Tử)
  3
 309. Xuất xa 2 (Khổng Tử)
  3
 310. Xuất xa 3 (Khổng Tử)
  3
 311. Xuất xa 4 (Khổng Tử)
  3
 312. Xuất xa 5 (Khổng Tử)
  3
 313. Xuất xa 6 (Khổng Tử)
  3
 314. Y ta 1 (Khổng Tử)
  3
 315. Y ta 2 (Khổng Tử)
  3
 316. Y ta 3 (Khổng Tử)
  4