擊鼓 4

死生契闊,
與子成說。
執子之手,
與子偕老。

 

Kích cổ 4

Tử sinh khiết khoát,
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão.

 

Dịch nghĩa

Chết sống hay xa cách,
Đã cùng nàng thành lời thề ước.
Ta nắm tay nàng,
(Hẹn ước) sẽ sống chung với nhau đến tuổi già.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

khiết thoát: ý nói xa cách.
thành thuyết: thành lời thề ước.

Người đi quân dịch này nhớ gia đình, kể lại lúc mới lập gia đình, đã hẹn ước với vợ, chết sống hay xa cách cũng không bỏ nhau, lại nắm tay vợ mà hẹn nhau sống đến già.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lúc tử sinh hay khi cách biệt,
Chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi.
Cầm tay nàng hẹn mấy lời:
"Sống bên nhau mãi đến hồi già nua".

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
54.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lucas Jones

Sinh tử xa cách
Cùng người thề nguyện
Nắm tay đã hẹn
Sánh bước đến già

134.23
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Anh

Dẫu sinh, dẫu tử, dẫu li biệt
Đã cùng thề nguyện mãi bên nhau
Tay nắm tay, ta cùng hẹn ước:
Mãi mãi bên nhau tới bạc đầu.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoa Thành

Sinh tử hay xa cách
Đã cùng người thề nguyện
Cầm tay thề ước
Sánh bước đến già


Mình biên tập lại thôi không phải dịch
34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tử sinh hay cách xa nhau,
Cùng nàng thề ước trước sau giữ lời.
Tay nàng ta nắm thề bồi,
Với nhau hẹn ước chung đôi đến già.

54.80
Trả lời