01/04/2023 07:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiêu liêu 1
椒聊 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 10:19

 

Nguyên tác

椒聊之實,
蕃衍盈升。
彼其之子,
碩大無朋。
椒聊且,
遠條且。

Phiên âm

Tiêu liêu chi thực,
Phồn diễn doanh thăng.
Bỉ ký chi tử,
Thạc đại vô bằng.
Tiêu liêu thư!
Viễn điều thư!

Dịch nghĩa

Trái cây tiêu,
Đơm rườm rà, hái đầy thăng.
Người kia ấy,
Vĩ đại mà không ai sánh bằng.
Cây tiêu ấy thay!
Cành dài thay!

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Những chùm trái của cây tiêu,
Rườm rà hái được thật nhiều đầy thăng.
Vị kia to tát ai bằng,
Cây tiêu tươi tốt, cành giăng ra dài.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng mà tỷ.

tiêu: cây giống như cây thù du, có gai nhọn, trái có vị cay mà thơm ngát.
liêu: tiếng ngữ trợ từ.
bằng: so sánh.
thư: tiếng than để khen.
viễn điều: cành dài.

Cây tiêu nẩy nở lan ra rườm rà, thì hái trái đặng đầy thăng (đồ để đong lường).

Vị kia thì vĩ đại không có ai sánh nổi. Tiêu liêu thư - Viễn điều thư, than thở khen tặng cành tiêu mọc ra dài, thì trái tiêu càng đặng nhiều. Đấy không biết trỏ vào ai. Bài tự ở sách Mao thi cũng cho là nước Ốc (nước Ốc của Hoàn Thúc thì thịnh vượng, còn nước Tấn thì suy vi).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tiêu liêu 1