15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 21:44

北風 2

北風其喈,
雨雪其霏。
惠而好我,
攜手同歸。
其虛其邪,
既亟只且!

 

Bắc phong 2

Bắc phong kỳ kê (giai)
Vũ tuyết kỳ phi.
Huệ nhi hiếu ngã
Huề thủ đồng quy.
Kỳ hư kỳ từ,
Ký cức chỉ thư.

 

Dịch nghĩa

Tiếng gió bấc rít mau gấp,
Mưa tuyết tơi bời,
Những ai đã thương yêu và thân hảo với ta,
Hãy dắt tay nhau mà cùng về luôn
Còn khoan thai từ từ nữa hay sao ?
Đã gấp lắm vậy.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

giai (đọc kê cho hợp vận): tiếng mau gấp.
phi: dáng mưa tuyết phân tán.
quy: về luôn, lời khi đi không trở lại nữa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Gió bấc thổi mấy luồng vi vút
Mưa tuyết vừa bay trút tơi bời.
Cùng ta thân ái những người
Dắt tay về hẳn mau rời khỏi đây.
Sao lại còn khoan thai lần lữa ?
Nguy loạn đà sắp sửa gấp rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gấp mau gió bấc rít gào,
Tơi bời mưa tuyết bay vào mọi nơi.
Những ai thân hảo ta rồi,
Dắt tay cùng bước về thôi chốn này.
Sao còn lần lửa khoan thai?
Nguy nan đã gấp lắm thay vậy mà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Bắc phương gió rít
Mưa tuyết bay bay
Cùng người thân thiết
Ra về nắm tay
Đã rất cần kíp
Sao cứ khoan thai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời