01/10/2023 06:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắc phong 2
北風 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 21:44

 

Nguyên tác

北風其喈,
雨雪其霏。
惠而好我,
攜手同歸。
其虛其邪,
既亟只且!

Phiên âm

Bắc phong kỳ kê (giai)
Vũ tuyết kỳ phi.
Huệ nhi hiếu ngã
Huề thủ đồng quy.
Kỳ hư kỳ từ,
Ký cức chỉ thư.

Dịch nghĩa

Tiếng gió bấc rít mau gấp,
Mưa tuyết tơi bời,
Những ai đã thương yêu và thân hảo với ta,
Hãy dắt tay nhau mà cùng về luôn
Còn khoan thai từ từ nữa hay sao ?
Đã gấp lắm vậy.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Gió bấc thổi mấy luồng vi vút
Mưa tuyết vừa bay trút tơi bời.
Cùng ta thân ái những người
Dắt tay về hẳn mau rời khỏi đây.
Sao lại còn khoan thai lần lữa ?
Nguy loạn đà sắp sửa gấp rồi.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

giai (đọc kê cho hợp vận): tiếng mau gấp.
phi: dáng mưa tuyết phân tán.
quy: về luôn, lời khi đi không trở lại nữa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Bắc phong 2