Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 15:32

大車 3

穀則異室,
死則同穴。
謂予不信,
有如皞日。

 

Đại xa 3

Cốc tắc dị thất,
Tử tắc đồng huật (huyệt).
Vị dư bất tín,
Hữu như hạo nhật.

 

Dịch nghĩa

Lúc sống thì ở khác nhà (không đặng lấy nhau mà ở chung).
(Thì mong) lúc chết chôn chung một huyệt.
(Nếu anh) nói rằng anh không tin như thế,
(Thì em xin thề rằng lòng em) rõ ràng trong trắng với anh như mặt trời vậy.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

cốc: sống.
huyệt (đọc huật): mồ chôn.
hạo: trắng.

Dân chúng muốn đi theo nhau mà lấy nhau (chứ không có cưới gả), nhưng sợ quan đại phu mà chẳng dám, tự cho là chung thân sẽ chẳng được như ý nguyện của mình. Cho nên nói rằng lúc sống thì không được theo nhau mà lấy nhau ở chung một nhà, thì đến lúc chết, chỉ mong chôn cùng một huyệt thôi.
Vị dư bất tín, hữu như hạo nhật, đây là lời thề ước với nhau. Nếu như anh nói rằng anh không tin như thế, thì em xin thề với anh rằng: lòng em rõ ràng, không đen bạc, như mặt trời tỏ rạng kia.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Sống thì chẳng đặng một nhà,
Thác mong một huyệt để mà gần nhau.
Anh rằng: "Anh chẳng tin đâu!"
Em thề: "Trong trắng khác nào thái dương".

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sống thì không đặng lấy nhau,
Chết mong một huyệt để lâu ở gần.
Nói rằng anh chẳng tin chăng?
Xin thề trong trắng rõ ràng với anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời