Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 10:22

碩人 3

碩人敖敖,
說于農郊。
四牡有驕,
朱幩鑣鑣。
翟茀以朝,
大夫夙退,
無使君勞。

 

Thạc nhân 3

Thạc nhân ngao ngao,
Thuế vu nông giao,
Tứ mẫu hữu cao (kiêu).
Chu phần tiêu tiêu.
Địch phất dĩ trào (triều).
Đại phu túc thoái,
Vô sử quân lao.

 

Dịch nghĩa

Người đẹp đã trưởng thành,
(Được gả đưa sang) còn dừng lại ở phía ngoài ấp.
(Xe chở nàng thắng) bốn con ngựa đực có sức hùng tráng..
(Quai àhm thiết ngựa có quấn) vải đỏ trông rất nhiều đông.
(Xe của nàng có treo) tấm che trang sức bằng lông chim trĩ đưa nàng vào triều nội.
Quan đại phu hãy sớm lui về.
Để khỏi khiến vua phải lao nhọc về chính sự (mà sớm gần gũi nàng Trang Khương).


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

ngao ngao: dáng trưởng thành.
thuế: dừng lại.
nông giao: gần vùng ngoài ấp.
tứ mẫu: bốn ngựa đực, xe bốn ngựa.
kiêu (cao): dáng mạnh mẽ.
phần: những đồ trang sức kết ở phần phía ngoài cái hàm thiếc ngựa, của cua thì lấy vải đỏ mà quấn cho đẹp.
tiêu tiêu: nhiều, thịnh.
địch: là địch xa, xe của phu nhân đi thì lấy lông chim trĩ kết vào trang sức.
phất: che, xe của phụ nữ đi thì phía trước phía sau có treo tấm che.
túc: sớm.

Thiên Ngọc Tảo ở kinh Lễ nói rằng: khi mặt trời lên thì vua ra ngự triều, lui đến lộ tẩm để nghe chính sự, sai người trông các quan đại phu. Khi quan đại phu lui về rồi, mới đến tiểu tẫm mà cởi đồ triều phục ra để nghỉ ngơi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Người đẹp nay đã trưởng thành lộng lẫy,
Đến ngoài xa dừng lại thung dung.
Xe nàng bốn ngựa tráng hùng,
Quai hàm quấn đỏ trùng trùng ngựa xe.
Đến triều buông tấm che lông trĩ,
Đại phu nên sớm nghỉ lui về.
Để vua khỏi nhọc sớm kề.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mỹ nhân nay đã trưởng thành,
Gả đi dừng lại ấp quanh ngoài rừng.
Chở nàng xe bốn ngựa hùng...
Quai hàm vải đỏ trùng trùng ngựa xe.
Vào triều buông tấm trĩ che.
Đại phu hãy sớm lui về nghỉ thôi.
Khỏi nơi chính sự nhọc người,
Khiến vua gần gũi nghỉ ngơi với nàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời