15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 23:38

桑中 2

爰采麥矣,
沬之北矣。
云誰之思?
美孟弋矣。
期我乎桑中,
要我乎上宮,
送我乎淇之上矣。

 

Tang Trung 2

Viên thái hức (mạch) hĩ
Muội chi bắc hĩ
Vân thuỳ chi tư ?
Mỹ Mạnh Dực hĩ
Kỳ ngã hồ Tang Trung.
Yên ngã hồ Thượng Cung.
Tống ngã hồ Kỳ chi Thượng hĩ.

 

Dịch nghĩa

Bèn hái lúa mạch,
Ở phía bắc làng Muội.
Rằng ai là người ta thương nhớ ?
Là người con gái cả họ Dực đẹp đẽ.
Ước hẹn với ta ở đất Tang Trung
Đón ta ở đất Thượng Cung,
Đưa ta ở đất Kỳ Thượng.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

mạch: tên lúa mạch, mùa thu trồng, mùa hạ thì chín.
Dực: họ Dực. Sách Xuân Thu hoặc cho là họ.
tự: vì rằng con gái nước Kỷ là dòng dõi của họ Hạ Hậu, cũng như là một quý tộc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lúa mạch thì tới mà hái gặp,
Hái gặp nơi phía bắc Muội hương.
Ai người ta nhớ ta thương,
Ấy là Mạnh Dực cô nương dịu dàng.
Hẹn cùng ta chốn Tang Trung ấy,
Đến Thượng Cung nàng lại đón ta.
Đưa nơi Kỳ Thượng đấy mà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hái ngay lúa mạch tới ngày,
Ở nơi phía bắc làng này Muội bang.
Ai ta thương nhớ chứa chan?
Là người họ Dực giai nhân đẹp lòng.
Tang Trung ước hẹn vời trông,
Đón ta ở đất Thượng Cung đến ngày,
Đưa ta Kỳ Thượng về đây!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời