Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 17:51

清人 1

清人在彭,
駟介旁旁。
二矛重英,
河上乎翱翔。

 

Thanh nhân 1

Thanh nhân tại Phang (Bành).
Tứ giới bương bương (bằng bằng).
Nhị mâu trùng ương (anh)
Hà thượng hồ ngao tường.

 

Dịch nghĩa

Người ấp Thanh ra trấn ngự ở đất Bành trên sông Hoàng Hà.
Xe bốn ngựa mặc giáp của chủ tướng (là Cao Khắc) cứ rong ruổi mãi không dứt.
Những chùm lông đỏ kết trên hai loại mâu được dựng lên xe thấy trùng điệp rất nhiều.
Còn quân lính cứ mãi ngao du rong chơi ở bên bờ sông Hoàng Hà.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Thanh: tên ấp.
Thanh nhân: người ở ấp Thanh.
Bành (đọc Phang cho hợp vận): tên vùng đất trên sông Hoàng Hà.
tứ giới: bốn con ngựa mặc giáp.
bằng bằng (đọc bương bương cho hợp vận): dáng rong ruổi mãi không thôi.
nhị mâu: hai loại mâu, tù mâu và di mâu.
anh (đọc ương cho hợp vận): lấy lông nhuộm đỏ mà trang sức đầu mâu. Cây tù mâu dài hai trượng, cây di mâu dài hai trượng bốn thước, đều để dựng ở hai bên xe, thì những chùm lông đỏ thấy trùng điệp.
ngao tường: dáng giỡn chơi.

Trịnh Văn Công ghét Cao Khắc, đem binh ở ấp Thanh phòng ngự rợ Địch trên bờ sông Hoàng Hà, phòng ngự ở đấy đã lâu mà không được triệu hồi, quân lính mới tản ra mà trở về, người nước Trịnh mới làm bài thơ này để phô bày việc ấy ra.

Nói quân đội đi ra phòng ngự ở đấy đã lâu, không có việc gì mà không được trở về, chỉ đùa giỡn với nhau như thế. Theo tình thế ấy thì quân đội đó sẽ đến tan vỡ, rồi về sau mới thôi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Người Thanh ra đất Bành trấn giữ,
Ngựa bốn con xe cứ ruổi nhau.
Trùng trùng lông đỏ đầu mâu,
Hoàng hà, quân lính ngao du khắp bờ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Quân Thanh tới đất Bành án ngữ,
Ngựa cùng xe luôn giữ giáp binh;
So le đôi giáo rung rinh,
Rung rinh gù đỏ, lượn vành bên sông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người Thanh ra trấn đất Bành.
Cưỡi xe bốn ngựa giáp binh ruổi dài.
Nhìn mâu kết đỏ xe hai loại cài.
Ngao du quân lính giỡn hoài,
Rong chơi thong thả bờ ngoài Hoàng giang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời