15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 21:47

野有蔓草 1

野有蔓草,
零露漙兮。
有美一人,
清揚婉兮。
邂逅相遇,
適我愿兮。

 

Dã hữu man thảo 1

Dã hữu man thảo,
Linh lộ thiễn (đoản) hề
Hữu mỹ nhất nhân,
Thanh dương uyển hề.
Giải cấu tương ngộ,
Thích ngã nguyện hề.

 

Dịch nghĩa

Ngoài đồng nội có cỏ mọc lan ra,
Sương lộ rơi xuống đậm đà.
Có một người con gái xinh tươi,
Mày đẹp mắt trong đẹp đẽ,
Không hẹn mà tình cờ gặp nhau,
Thật là thích hợp ý nguyện của ta.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú mà hứng.

man: bò lan dài ra.
đoàn (đọc thiễn cho hợ vận): dáng sương lộ xuống nhiều.
thanh dương: khoảng con mắt và lông mày (mày đẹp mắt trong).
uyển chuyển: đẹp.
giải cấu: không hẹn mà gặp nhau.

Trai gái gặp nhau ngoài đồng ruộng đầy cỏ sưong, cho nên phô trần chỗ ấy ra mà khởi hứng. Nói ngoài đồng nội có cỏ mọc lan ra, thì sương lộ rơi xuống đậm đà. Có một người đẹp, mày đẹp mắt trong, tình cờ kh6ong hẹn mà gặp nhau, rất thích hợp với ý nguyện của ta.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ngoài đồng cỏ mọc lan ra,
Mịt mù sương khói đậm đà rớt rơi.
Đẹp thay bỗng có một người,
Mắt trong mày đẹp, xinh tươi dịu dàng.
Tình cờ ta gặp được nàng,
Thật là thích hợp mơ màng bấy lâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Ngoài đồng cỏ mọc lan man,
Linh lung óng ánh dưới làn sương thưa.
Người đâu đẹp đẽ như thơ,
Mặt mày sáng sủa dễ ưa lạ lùng.
May thay giải cấu tương phùng,
Ba sinh âu cũng thoả lòng ước mơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngoài đồng có cỏ mọc lan,
Móc rơi phủ đậm đà làn sương thưa.
Một người con gái xinh tươi,
Mắt trong mày đẹp sáng ngời thơ ngây.
Tình cờ không hẹn gặp đây,
Thật là hợp ý nguyện nầy của ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời