Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 09:27

葛藟 3

綿綿葛藟,
在河之漘。
終遠兄弟,
謂他人昆。
謂他人昆,
亦莫我聞。

 

Cát luỹ 3

Miên miên cát luỹ
Tại Hà chi thần
Chung viễn huynh đệ
Vị tha nhân quân (côn).
Vị tha nhân quân (côn).
Diệc mạc ngã vân (văn).

 

Dịch nghĩa

Dây sắn mọc dài ra không dứt.
Ở trên bờ sông Hoàng Hà.
Rốt cùng phải xa anh em
Gọi người lạ là anh.
Tuy mình đã gọi người ấy là anh,
Nhưng người cũng chẳng chịu nghe theo mình.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

thần: bờ nước, trên bờ lài lài và đổ trút xuống, là nói như cái môi, cái bờ.
còn (đọc quân cho hợp vận): anh.
văn (đọc vân): nghe theo nhau.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Liên miên dây sắn mọc lên,
Hoàng Hà bờ nọ đã chen rậm đầy.
Anh em rốt phải chia tay,
Kết thân lại gọi chàng này bằng anh.
Bằng anh gọi thật chân thành,
Nhưng người chẳng chịu nghe mình chút chi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sắn dây không dứt mọc ra,
Ở trên bờ đất Hoàng Hà sông kia.
Anh em rốt cuộc xa lìa,
Gọi người xa lạ anh thì có hay?
Tuy người mình gọi anh đây,
Nhưng người cũng chẳng chịu quay theo mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời