04/10/2022 05:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cát luỹ 3
葛藟 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 09:27

 

Nguyên tác

綿綿葛藟,
在河之漘。
終遠兄弟,
謂他人昆。
謂他人昆,
亦莫我聞。

Phiên âm

Miên miên cát luỹ
Tại Hà chi thần
Chung viễn huynh đệ
Vị tha nhân quân (côn).
Vị tha nhân quân (côn).
Diệc mạc ngã vân (văn).

Dịch nghĩa

Dây sắn mọc dài ra không dứt.
Ở trên bờ sông Hoàng Hà.
Rốt cùng phải xa anh em
Gọi người lạ là anh.
Tuy mình đã gọi người ấy là anh,
Nhưng người cũng chẳng chịu nghe theo mình.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Liên miên dây sắn mọc lên,
Hoàng Hà bờ nọ đã chen rậm đầy.
Anh em rốt phải chia tay,
Kết thân lại gọi chàng này bằng anh.
Bằng anh gọi thật chân thành,
Nhưng người chẳng chịu nghe mình chút chi.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

thần: bờ nước, trên bờ lài lài và đổ trút xuống, là nói như cái môi, cái bờ.
còn (đọc quân cho hợp vận): anh.
văn (đọc vân): nghe theo nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Cát luỹ 3