Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 23:40

桑中 3

爰采葑矣,
沬之東矣。
云誰之思,
美孟庸矣。
期我乎桑中,
要我乎上宮,
送我乎淇之上矣。

 

Tang Trung 3

Viên thái phong hĩ
Muội chi đông hĩ
Vân thuỳ chi tư ?
Mỹ Mạnh Dung hĩ
Kỳ ngã hồ Tang Trung.
Yên ngã hồ Thượng Cung.
Tống ngã hồ Kỳ chi Thượng hĩ.

 

Dịch nghĩa

Bèn hái rau phong,
Ở phía đông làng Muội.
Rằng ai là người ta thương nhớ ?
Là người con gái cả họ Dung đẹp đẽ.
Ước hẹn với ta ở đất Tang Trung
Đón ta ở đất Thượng Cung,
Rồi đưa ta ở đất Kỳ Thượng.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

phong: cây mạn tinh (một loài rau).
Dung: họ Dung, chưa nghe đến, nghi cũng là một gia tộc quyền quý.

Sách Lễ Ký nói rằng, những lời thơ của nước Dung, nước Vệ đều là những tiếng của thời loạn gần tới sự nhảm nhí. Những tiếng ở trong đám dâu, ở trong bãi sông Bộc đều là những tiếng mất nước. Chính trị rời rã, nhân dân lưu ly, thói dối gạt bề trên và thi hành theo tư dục thì không thể ngăn được. Xét thấy hai chữ tang gian (tiếng dâm loạn trong đám dâu) tức là thiên này, cho nên bài tiểu tự cũng dùng lời nói ở sách Nhạc ký.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Rau phong kia bèn cùng đi hái,
Tới Muội rồi đến tại phía đông.
Ai người ta nhớ ta trông ?
Thướt tha đẹp đẽ Mạnh Dung là nàng.
Hẹn cùng ta chốn Tang Trung ấy,
Đến Thượng Cung nàng lại đón ta.
Đưa nơi Kỳ Thượng đấy mà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bèn đi mà hái rau phong,
Ở nơi làng Muội phía đông có rồi.
Ta thương ta nhớ ai người?
Mạnh Dung con gái đẹp đôi đẹp lòng.
Hẹn ta ở đất Tang Trung,
Đón ta ở đất Thượng Cung nơi nầy,
Rồi đưa Kỳ Thượng về đây!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời