Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 21:45

北風 3

莫赤匪狐,
莫黑匪烏。
惠而好我,
攜手同車。
其虛其邪,
既亟只且。

 

Bắc phong 3

Mạc xích phỉ hồ.
Mạc hắc phỉ ô
Huệ nhi hiếu ngã
Huề thủ đồng xa
Kỳ hư kỳ từ
Ký cức chỉ thư.

 

Dịch nghĩa

Chẳng gì đỏ nếu chẳng phải con chồn,
Chẳng gì đen nếu chẳng phải là con quạ.
Những ai đã thương yêu và thân hảo với ta,
Hãy dắt tay nhau mà đi cùng xe
Còn khoan thai từ từ nữa hay sao?
Đã gấp lắm vậy.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

hồ: con chồn, giống như con chó, sắc vàng đỏ.
ô: con quạ, sắc đen.

Chồn và quạ đều là bất tường, xui xẻo, không hên, người ta ghét mà không muốn nhìn thấy chúng. thế mà ngày nay người ta còn thấy những vật xui xẻo ấy thì cơ sắp nguy loạn của nước nhà có thể liệu biết được.

Nói đồng hành, đồng quy (cùng đi, cùng trở về) là chỉ kẻ nghèo hèn, đồng xa là chỉ người sang trọng. Sang hèn mọi người đều bỏ lánh đi hết cả.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chẳng phải chồng không gì là đỏ,
Chẳng phải quạ không phải sắc đen
Cùng ta những kẻ thuộc quen,
Chung xe dắt díu bỏ miền này đây.
Sao lại còn khoan thai lần lữa ?
Nguy loạn đà sắp sửa gấp rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chẳng gì là đỏ phải chồn không?
Nếu chẳng gì đen quạ chẳng lông.
Ai đã thương ta thân hảo với,
Dắt tay mà tiến cùng chung lòng.
Khoan thai lần lửa hay sao nữa?
Đã gấp lắm rồi hãy tiến công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Là quạ phải màu đen
Chồn thì mang sắc đỏ
Nắm tay những bạn quen
Mời lên xe cùng tớ
Lần lữa mãi không nên
Hãy vội vàng rời bỏ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời