25/06/2024 03:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắc phong 3
北風 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 21:45

 

Nguyên tác

莫赤匪狐,
莫黑匪烏。
惠而好我,
攜手同車。
其虛其邪,
既亟只且。

Phiên âm

Mạc xích phỉ hồ.
Mạc hắc phỉ ô
Huệ nhi hiếu ngã
Huề thủ đồng xa
Kỳ hư kỳ từ
Ký cức chỉ thư.

Dịch nghĩa

Chẳng gì đỏ nếu chẳng phải con chồn,
Chẳng gì đen nếu chẳng phải là con quạ.
Những ai đã thương yêu và thân hảo với ta,
Hãy dắt tay nhau mà đi cùng xe
Còn khoan thai từ từ nữa hay sao?
Đã gấp lắm vậy.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chẳng phải chồng không gì là đỏ,
Chẳng phải quạ không phải sắc đen
Cùng ta những kẻ thuộc quen,
Chung xe dắt díu bỏ miền này đây.
Sao lại còn khoan thai lần lữa ?
Nguy loạn đà sắp sửa gấp rồi.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

hồ: con chồn, giống như con chó, sắc vàng đỏ.
ô: con quạ, sắc đen.

Chồn và quạ đều là bất tường, xui xẻo, không hên, người ta ghét mà không muốn nhìn thấy chúng. thế mà ngày nay người ta còn thấy những vật xui xẻo ấy thì cơ sắp nguy loạn của nước nhà có thể liệu biết được.

Nói đồng hành, đồng quy (cùng đi, cùng trở về) là chỉ kẻ nghèo hèn, đồng xa là chỉ người sang trọng. Sang hèn mọi người đều bỏ lánh đi hết cả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Bắc phong 3