Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 12:26

黃鳥 2

交交黃鳥,
止于桑。
誰從穆公?
子車仲行。
維此仲行,
百夫之防。
臨其穴,
惴惴其栗。
彼蒼者天,
殲我良人。
如可贖兮,
人百其身。

 

Hoàng điểu 2

Giao giao hoàng điểu,
Chỉ vu tang,
Thùy tùng Mục công ?
Tử xa Trọng Hàng.
Duy thử Trọng Hàng,
Bách phu chi phòng.
Lâm kỳ huật (huyệt),
Chuy chuy kỳ lật
Bỉ thương giả hân (thiên),
Tiêm ngã lương nhân.
Như khả thục hề!
Nhân bách kỳ thân.

 

Dịch nghĩa

Chim hoàng ly bay qua bay lại,
Đậu trên cây dâu.
Ai chịu chết chôn sống theo Tần Mục Công ?
Có chàng Tử Xa Trọng Hàng,
Mà chàng Trọng Hàng này,
(Là người hiền tài) một mà có thể đương nổi trăm người.
Đến bên huyệt để bị chôn sống,
Chàng kinh hoàng sợ hãi,
Trời xanh kia ôi!
Đành giết bực hiền tài của nước ta!
Nếu có thể chuộc được chàng
(Người người đều nguyện) đem một trăm thân mình mà đổi một mạng chàng.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

phòng: đương, nói một người mà có thể đương nổi trăm người.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cứ qua lại hoàng ly bay mãi.
Rồi cùng nhau đậu lại cành dâu.
Chết theo Tần Mục ai nào ?
Trọng Hàng, họ Tử xa sao chết đành ?
Đây Trọng Hàng đem mình chôn sống,
Bực tài cao, một chống trăm người.
Huyệt mồ vừa bước đến nơi,
Thì chàng phút đã rụng rời xiết bao!
Vút từng mây trời cao xanh ngắt,
Nỡ giết người giỏi nhất nước này ?
Nếu cùng chuộc được chàng ngay
Trăm thân đổi mạng, ai rày tiếc chi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Nhởn nhơ huỳnh điểu nó bay,
Nó bay nó đậu chòm cây dâu rừng.
Kìa ai đưa đám Mục Công,
Trọng Hàng chàng ấy vốn dòng Tử Xa.
Trọng Hàng thực đáng con nhà,
Trăm nghìn hồ dễ mấy là ai hơn.
Tới mồ chàng bỗng sợ run,
Xanh kia sao nỡ oán hờn hiền nhân.
Lấy gì mà chuộc cho cân,
Một chàng đổi được đổi trăm mạng người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoàng ly bay lại bay qua,
Đậu trên mấy nhánh dâu sà ngoài sân.
Ai chôn sống với Mục Tần?
Trọng Hàng cùng họ rất gần Tử Xa.
Trọng Hàng đáng bậc con nhà,
Hiền tài mình một vượt xa trăm người.
Đến bên huyệt bị chôn thời,
Kinh hoàng sợ hãi rụng rời chàng la!
Trời xanh kia hỡi sao mà!
Hiền tài đành giết nước ta bao người!
Nếu mà có chuộc chàng rồi,
Đổi chàng mãn nguyện trăm người đổi ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời