14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 08:06

殷其雷 1

殷其雷,
在南山之陽。
何斯違斯?
莫敢或遑。
振振君子,
歸哉歸哉!

 

Ẩn kỳ lôi 1

Ẩn kỳ lôi
Tại nam sơn chi dương
Hà tư vi tư ?
Mạc cảm hoặc hoàng.
Chân chân quân tử
Quy tai! Quy tai!

 

Dịch nghĩa

Tiếng sấm ầm ầm,
Ở phía nam núi nam
Sao chàng một mình rời khỏi chốn này ?
Mà không dám được tí gì rảnh rang.
Chàng là người trung tín thuần hậu.
Về thay! Về thay! (Em mong công việc sớm hoàn tất để chàng trở về)


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

ẩn: là tiếng sấm nổ.
dương: phía nam trái núi.
hà tư: sao người này, sao chàng ?
vi tư: lìa bỏ chỗ này.
hoàng: nhàn hạ, rảnh rang.
chân chân: trung tín thuần hậu.

Nước phương nam chịu sự giáo hoá của Văn Vương, người vợ vì chồng đi làm ở ngoài, tưởng nhớ đến chồng mà làm bài thơ này. Nói rằng: tiếng sấm vang ầm ầm ở phía nam núi nam. Sao chàng một mình rời khỏi chốn này mà không dám được một chút nhàn rảnh thư thả thế vậy? Do đó, nàng lại khen ngợi đức hạnh của chồng, rồi nàng lại mong công việc sớm thành để chàng mau được trở về.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Vang rền sấm nổ ầm ầm,
Phía nam của dãy núi nam đây mà.
Sao chàng lại vội đi ra ?
Lo làm chẳng dám gì là rảnh rang.
Chàng người tín hậu đoan trang,
Mong mau xong việc để chàng về ngay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vang trời sấm nổ ầm ầm,
Chắc là ở phía núi nam đây rồi.
Sao chàng lại một mình rời?
Mà không được một khắc thời rảnh rang.
Chàng người thuần hậu trung cang.
Em mong xong việc sớm chàng về ngay!

15.00
Trả lời