15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2005 10:27

氓 1

氓之蚩蚩,
抱布貿絲。
匪來貿絲,
來即我謀。
送子涉淇,
至于頓丘。
匪我愆期,
子無良媒。
將子無怒,
秋以為期。

 

Manh 1

Manh chi si si,
Bảo bố mậu ty,
Phỉ lai mậu ty,
Lai tức ngã mi (mưu).
Tống tử thiệp Kỳ,
Chí vu đôn khi (khâu).
Phỉ ngã khiên kỳ,
Tử vô lương mi (mai).
Thương tử vô nộ.
Thu dĩ vi kỳ.

 

Dịch nghĩa

Một ngã ngơ ngáo không biết gì,
Ôm tiền đi mua tơ.
Chẳng phải đến mà mua tơ,
Đến là để mua tính với em việc vợ chồng.
Chàng dưa em đi ngang qua sông Kỳ,
Đến nơi Đốn Khâu.
Chẳng phải vì em lỗi hẹn (đã hẹn mà nàng không đến).
Chỉ vì chàng không có mối mai giỏi (trách gã không có mối mai mà làm khó khăn việc lấy nhau để tăng giá trị của chính mình).
Em xin chàng chớ giận dữ (bị làm khó ắt gã sẽ giận dữ).
Và xin hẹn chàng mùa thu (để cho gã vững lòng).


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

manh: người dân, gã ấy. Vì rằng người con trai ấy không biết là ai và gọi là thế nào.
si si: dáng ngơ ngáo không biết gì, vì rằng oán ghét mà khinh bỉ nên mới nói thế.
bố: tiền.
mậu: mua.
mậu ty: mua tơ, vì răng lúc ấy khoảng đầu mùa hè (tháng cuối mùa xuân thì lo nuôi tằm, đến đầu mùa hạ thì có tơ bán).
Đốn Khâu (Khi): tên đất.
khiên: lỗi.
khiên kỳ: lỗi hẹn.
thương: nguyện, xin.

Người đàn bà này bị người phụ bỏ, tự kể lại nỗi mình để nói lên ý hối hận ăn năn, Ôi! Đã mưu tính hẹn hò với người ta rồi àm không đến ngay, lại trách hắn không có mối mai gì hết để làm khó khăn. Lại ước hẹn một lần nữa để hắn vững lòng, kế này của nàng cũng xảo quyệt lắm, để chế ngự gã ngơ ngáo kia. Hẳn là trí nàng có thừa, mà cũng không khỏi bị người phụ bỏ. Vì rằng khi đã hư thân rồi thì bị người ta khinh hèn ghét bỏ. Gã ấy, tuy mới đầu vì tình dục mà ham mê u ám, về sau ắt với thời gian cũng tỉnh ngộ. Cho nên với tính dâm bôn, nàng không đi đến đâu mà cũng bị khốn.
Kẻ sĩ quân tử lập thân, một lần thất bại mà vạn sự đều tiêu tan, thì có khác gì thế đâu. Có thể không cẩn thận răn phòng hay sao!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Dáng ngơ ngáo gã kia bước tới,
Ôm mớ tiền đến hỏi mua tơ.
Chẳng mua, chàng chỉ giả vờ
Để cùng tính chuyện tóc tơ duyên nghì
Đưa em qua sông Kỳ chàng ấy,
Rồi cùng nhau tiến lại Đốn Khâu,
Hẹn sai phải lỗi em đâu ?
Do chàng mai mốt tài cao không người.
Em đã xin chàng ôi chớ giận.
Đến thu sang kính cẩn hẹn nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một gã khù khờ thật ngáo ngơ,
Ôm tiền đi hỏi việc mua tơ.
Mua tơ chẳng phải giả vờ đó,
Đến để hỏi em cưới vợ thơ.
Ngang tới sông Kỳ em được đến,
Đốn Khâu nơi đến rồi cùng chờ.
Vì em lỗi hẹn điều không phải,
Chỉ bởi chàng không mai mối nhờ.
Chàng chớ giận hờn em khẩn thiết,
Hẹn chàng xin để đến thu mơ!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời