Dáng ngơ ngáo gã kia bước tới,
Ôm mớ tiền đến hỏi mua tơ.
Chẳng mua, chàng chỉ giả vờ
Để cùng tính chuyện tóc tơ duyên nghì
Đưa em qua sông Kỳ chàng ấy,
Rồi cùng nhau tiến lại Đốn Khâu,
Hẹn sai phải lỗi em đâu ?
Do chàng mai mốt tài cao không người.
Em đã xin chàng ôi chớ giận.
Đến thu sang kính cẩn hẹn nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.