Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 22:54

南山 2

葛屨五兩,
冠緌雙止。
魯道有蕩,
齊子庸止。
既曰庸止,
曷又從止!

 

Nam sơn 2

Cát ngũ cú lưỡng,
Quan nhuy song chỉ.
Lỗ đạo hữu đãng,
Tề tử dung chỉ.
Ký viêt dung chỉ
Hạt hựu tùng chỉ ?

 

Dịch nghĩa

Dép bằng vải gai thì có năm đôi,
Lèo mũ thì có hai chiếc (ngụ ý đều đủ đôi đủ cặp không lẫn lộn nhau).
Đường đi sang nước Lỗ bằng phẳng,
Do đó nàng Văn Khương nước Tề dùng để đi theo chồng sang nước Lỗ.
Nàng đã dùng đường ấy đi theo chồng rồi,
Sao (Tề Tương Công) lại còn đi theo nữa ?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

lưỡng: một đôi, hai chiếc dép.
nhuy: đồ trang sức trên mão. Dép thì luôn luôn có hai chiếc, đồ trang sức trên mão cũng có hai cái ở hai bên, các món vật ấy đều có đôi có cặp, không thể lẫn lộn được.
dung: dùng. Dùng con đường ấy để theo chồng đi sang nước Lỗ.
tùng: đi theo.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Dép vải gai thì năm đôi chẵn,
Lèo mũ thì chắc chắn đủ hai.
Đường sang nước Lỗ phẳng thay!
Văn Khương dùng đó để quay về chồng.
Nàng đã theo chồng dùng đường ấy,
Sao Tương Công cứ mãi đi theo ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Giếp sắn giây, năm đôi năm loại,
Giải mũ kia cũng phải có đôi.
Dặm đường nước Lỗ êm xuôi,
Êm xuôi nàng đã về nơi nhà chồng.
Thôi thôi thôi thế là xong,
Còn theo, còn dõi, còn mong nỗi gì.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vải gai dép có năm đôi,
Mũ lèo thì có đủ rồi cặp nhau.
Đường đi sang Lỗ phẳng làu,
Văn Khương dùng chúng để quay theo chồng.
Nàng dùng đường ấy đi xong,
Tương Công sao lại còn mong theo nàng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời