11.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2006 21:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 20/12/2006 04:19

狼跋2

狼疐其尾、
載跋其胡。
公孫碩膚、
德音不瑕。

 

Lang bạt 2

Lang trí kỳ vĩ,
Tái bạt kỳ hồ.
Công tốn thạc phu,
Đức âm bất hồ (hà).

 

Dịch nghĩa

Chó sói thoái lui thì đạp nhằm cái đuôi,
Bước tới thì đạp nhằm miếng da thòng ở cổ.
Chu công từ tốn những vinh dự to tát và tốt đẹp.
Cho nên danh dự tốt đẹp của ngài không bị tỳ vết nào.


Chú giải của Chu Hy:

Chương nầy thuộc hứng.

Đức âm, danh dự tốt.
Hà (đọc hồ cho hợp vận), vết xấu.

Trình tử nói: Chu công xét xử lấy mình thì lúc nào cũng nơm nớp giữ lòng kính cẩn lo sợ. Chu công giữ lòng chân thành thì lồng lộng thản nhiên không có ý lo nghĩ trở lại. Cho nên ngài không mất đức độ của bực thánh nhân, mà danh dự tốt của ngài cũng không có tỳ vết gì cả.

Thiên lang bạt có 2 chương, mỗi chương 4 câu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lui thì sói vấp đuôi dài,
Miếng da thòng cổ tiến thời đạp qua.
Công từ danh dự vinh hoa.
Tiếng tăm chẳng bị tỳ hà tổn thương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Lang muốn lùi, cái đuôi nó án,
Lang muốn tiến cái yếm nó ngăn.
Chu Công nức tiếng khoan nhân,
Tiếng đồn đức hạnh thập phần thanh cao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sói lui thì đạp cái đuôi,
Bước lên thì đạp nhằm rồi miếng da.
Chu công từ tốn thật thà,
Nhưng vinh dự lớn thật là đáng thay!
Cho nên danh dự tốt này,
Người ngài không bị vết bày nào ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời