Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch
3 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 02:19

碩鼠 2

碩鼠、碩鼠,
無食我麥!
三歲貫女,
莫我肯德。
逝將去女,
適彼樂國。
樂國、樂國,
爰得我直。

 

Thạc thử 2

Thạc thử, thạc thử!
Vô thực ngã hực (mạch).
Tam tuế quán nhữ,
Mạc ngã khẳng đức.
Thệ tương khứ nhữ,
Thích bỉ lạc vực (quốc).
Lạc vực (quốc), lạc vực (quốc),
Viên đắc ngã trực.

 

Dịch nghĩa

Con chuột to! Con chuột to!
Chớ ăn lúa mạch của ta.
Ba năm ta đã quen cái thói này của mày rồi.
Mày chẳng hề chịu trả ơn cho ta (khi ta đã giúp mày bấy lâu nay).
Ta sẽ đi và bỏ mày.
Để đến một nước yên vui kia,
Một nước yên vui, một nước có đạo đức.
Ở đấy ta sẽ được thích nghi.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

mạch (đọc trực cho hợp vận): lúa mạch.
đức: trả ơn.
trực: thích nghi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Con chuột bự, này con chuột bự!
Lúa mạch ta, mày chớ ăn nhằm.
Thói mày, ta hiểu ba năm.
Ơn ta thì chẳng để tâm báo đền.
Thế ta phải xa liền mày vậy.
Nước yên vui ở đấy an thân.
Nước yên nước có đức nhân.
Để ta sẽ được mọi phần thích nghi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Chuột cống hỡi, hỡi bầy chuột cống,
Thôi thôi đừng ăn đống mạch ta.
Ba thu cố chịu cho qua,
Nhưng bây xử sự chẳng ra nghĩa gì.
Bây đã thế, ta đi cho khuất,
Bỏ chúng bây tìm đất thảnh thơi.
Đi tìm chốn ở an vui,
Ung dung ta sẽ vui tươi tháng ngày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chuột to ơi hỡi chuột kia!
Chớ ăn lúa mạch trên nia ta mà.
Ba năm quen thói mày ra.
Mày chẳng hề trả ơn ta giúp mày.
Ta đi sẽ bỏ mày xa,
Để qua một nước yên nhà vui hơn.
Yên vui, đạo đức bình thường,
Nơi đây ta sẽ tỏ tường thích nghi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời