16/06/2024 16:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thạc thử 2
碩鼠 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 02:19

 

Nguyên tác

碩鼠、碩鼠,
無食我麥!
三歲貫女,
莫我肯德。
逝將去女,
適彼樂國。
樂國、樂國,
爰得我直。

Phiên âm

Thạc thử, thạc thử!
Vô thực ngã hực (mạch).
Tam tuế quán nhữ,
Mạc ngã khẳng đức.
Thệ tương khứ nhữ,
Thích bỉ lạc vực (quốc).
Lạc vực (quốc), lạc vực (quốc),
Viên đắc ngã trực.

Dịch nghĩa

Con chuột to! Con chuột to!
Chớ ăn lúa mạch của ta.
Ba năm ta đã quen cái thói này của mày rồi.
Mày chẳng hề chịu trả ơn cho ta (khi ta đã giúp mày bấy lâu nay).
Ta sẽ đi và bỏ mày.
Để đến một nước yên vui kia,
Một nước yên vui, một nước có đạo đức.
Ở đấy ta sẽ được thích nghi.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Con chuột bự, này con chuột bự!
Lúa mạch ta, mày chớ ăn nhằm.
Thói mày, ta hiểu ba năm.
Ơn ta thì chẳng để tâm báo đền.
Thế ta phải xa liền mày vậy.
Nước yên vui ở đấy an thân.
Nước yên nước có đức nhân.
Để ta sẽ được mọi phần thích nghi.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

mạch (đọc trực cho hợp vận): lúa mạch.
đức: trả ơn.
trực: thích nghi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thạc thử 2