Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2005 10:30

羔裘 1

羔裘豹袪,
自我人居居。
豈無他人?
維子之故。

 

Cao cầu 1

Cao cầu báo khu (khư),
Tự ngã nhân cư cư.
Khỉ vô tha nhân ?
Duy tử chi cố.

 

Dịch nghĩa

Áo bằng da dê, ống tay áo bằng da beo (y phục của quan khanh đại phu mặc).
Sai khiến dân chúng tôi với lòng giận ghét không mến ưa.
Há lại không có người khác (để chúng tôi phục tùng hay sao ?).
Chỉ vì ân nghĩa xưa kia (mà chúng tôi chẳng nỡ bỏ đi).


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

cao cầu: áo da dê con. Áo của vua thì làm toàn một thứ da dê con, còn của quan đại phu thì lấy da beo trang sức.
khư (đọc khu): ống tay áo.
cư cư (chưa rõ là gì).


Chú giải của Tạ Quang Phát:

Mao thi: cư cư: dáng không ưa, không chịu gần gũi.
tự: dùng.

Thiên này là lời châm biếm quan đại phu nước Tấn không ưa dân, không chịu gần gũi dân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Áo da dê, ống tay da báo,
Sai khiến mà dáng mạo chẳng ưa.
Há không vị khác phụng thừa ?
Chỉ vì nghĩa cũ mà chưa bỏ ngài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Áo lông cừu tay viền da báo,
Người trị dân tàn bạo phũ phàng.
Bỏ đi thì quá dễ dàng,
Xót vì tình nghĩa cũ càng từ xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tay da beo áo lại da dê,
Sai khiến dân tôi lòng ghét ghê!
Há lại không người dân mến phục?
Chỉ vì ân nghĩa cũ không chê!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời