27/09/2023 19:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cao cầu 1
羔裘 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 10:30

 

Nguyên tác

羔裘豹袪,
自我人居居。
豈無他人?
維子之故。

Phiên âm

Cao cầu báo khu (khư),
Tự ngã nhân cư cư.
Khỉ vô tha nhân ?
Duy tử chi cố.

Dịch nghĩa

Áo bằng da dê, ống tay áo bằng da beo (y phục của quan khanh đại phu mặc).
Sai khiến dân chúng tôi với lòng giận ghét không mến ưa.
Há lại không có người khác (để chúng tôi phục tùng hay sao ?).
Chỉ vì ân nghĩa xưa kia (mà chúng tôi chẳng nỡ bỏ đi).

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Áo da dê, ống tay da báo,
Sai khiến mà dáng mạo chẳng ưa.
Há không vị khác phụng thừa ?
Chỉ vì nghĩa cũ mà chưa bỏ ngài.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

cao cầu: áo da dê con. Áo của vua thì làm toàn một thứ da dê con, còn của quan đại phu thì lấy da beo trang sức.
khư (đọc khu): ống tay áo.
cư cư (chưa rõ là gì).


Chú giải của Tạ Quang Phát:

Mao thi: cư cư: dáng không ưa, không chịu gần gũi.
tự: dùng.

Thiên này là lời châm biếm quan đại phu nước Tấn không ưa dân, không chịu gần gũi dân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Cao cầu 1