15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 13:57

澤陂 3

彼澤之陂,
有蒲菡萏。
有美一人,
碩大且儼。
寤寐無為,
輾轉伏枕。

 

Trạch bi 3

Bỉ trạch chi ba (bi),
Hữu bồ hàm điểm (đãm).
Hữu mỹ nhất nhân,
Thạc đại thả nghiễm,
Ngộ mỵ vô vi.
Triển chuyển phục triểm (chẩm).

 

Dịch nghĩa

Bên bờ đầm kia,
Có cây lác và hoa sen.
Có một người đẹp.
Cao lớn lại nghiêm trang.
Khi thức khi ngủ (mãi nhớ nàng mà) chẳng làm gì được.
Cứ gục đầu lên gối mà trằn trọc lăn qua trở lại.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

hàm đãm (đọc điểm cho hợp vận): hoa sen.
nghiễm: dáng nghiêm trang.
triển chuyển phục chẩm: (đọc triểm cho hợp vận), nằm mà không ngủ, tưởng nhớ sâu xa mãi, lăn qua trở lại gục đầu lên gối.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ven bờ mặt nước ao đầm.
Hoa sen cây lác cành đâm dịu dàng.
Thướt tha đẹp đẽ một nàng.
Vóc người cao lớn, nghiêm trang khó bì.
Thức và ngủ, chẳng làm gì,
Gối đầu lăn trở sầu bi nhọc lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Bên bờ đầm, hoa sen chen lác,
Nàng nào kia nhan sắc như hoa.
Người đâu bệ vệ đẫy đà,
Để ta ra ngẩn vào ngơ đêm ngày.
Một mình trằn trọc canh chày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên bờ mặt nước đầm ao,
Hoa sen, cây lác dồi dào mọc chen.
Một nàng đẹp đẽ chưa quen.
Nghiêm trang cao lớn có duyên mặn mà.
Nhớ nàng thức ngủ vào ra,
Gục đầu bên gối lăn qua thẩn thờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời