Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 23:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/04/2010 23:24

敝笱 2

敝笱在梁,
其魚魴鱮。
齊子歸止,
其從如雨。

 

Tệ cẩu 2

Tệ cẩu tại lương,
Kỳ thư phòng tự.
Tề tử quy chỉ,
Kỳ tụng như vũ.

 

Dịch nghĩa

Cái đó rách đặt nơi đập bắt cá,
Thì cá phòng cá tự không giữ lại được.
Người thiếu phụ nước Tề (Văn Khương) trở về nước Tề,
Kẻ đi theo đông như mưa.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

tự: giống như cá phòng, mình đầy mà đầu to, hoặc gọi là cá tiên.
như vũ: như mưa, cũng là đông.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Để trong đập, đó thì hư nát,
Con cá to sẩy mất còn đâu.
Nàng về Tề quốc ruổi mau,
Tháp tùng đông đảo kẻ hầu như mưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tệ cẩu 2

Đầu đề:敞笱2
Nhầm chữ 敝 Tệ thành chữ 敞 Sảng,
câu 1 là đúng là chữ Tệ:
敝笱在梁
Xin xem xét và sửa lại.
Hà Như

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Áo rách mà để bờ ngòi,
Con mè con diếc nó bơi mặc tình.
Gái Tề được buổi quy ninh,
Kẻ đưa người rước rập rình như mưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đó rách đặt nơi đập cá xây,
Cá phòng cá tự không vào đây.
Văn Khương thiếu phụ Tề về nước,
Theo đến đông như mưa phủ đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời